Všeobecné podmínky nájmu účinné od 1. 1. 2022

Stáhnout PDF

Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Stáhnout PDF

Žádost o pronájem bytu v majetku města od 1.4.2021

Stáhnout PDF

Potvrzení o bezdlužnosti (příloha k Žádosti o pronájem bytu v majetku města od 1.4.2021)

Stáhnout PDF


Celé znění zásad pro uzavírání nájemních smluv k bytům v domě na ul. Tesařská 321/1

Včetně tiskopisu žádosti
Stáhnout PDF

Zásady pro vznik nájmu bytu v DZU (bezbariérové byty)

Stáhnout PDF

Zásady pro vznik nájmu bytu v DZU – D1

Dodatek č. 1
Stáhnout PDF


Zásady pro nájem bytů v DPS

Stáhnout PDF

Zásady pro nájem bytů v DPS-D1

Dodatek č. 1
Stáhnout PDF

Zásady pro nájem bytů v DPS-D2

Dodatek č. 2
Stáhnout PDF


Zásady pro nájem bytů v DPS-D3

Dodatek č. 3
Stáhnout PDF

Odhlášení osoby ze společné domácnosti

Stáhnout PDF

Přihlášení další osoby do společné domácnosti

Stáhnout PDF


Výpověď nájmu bytu

Stáhnout PDF

Žádost o provedení změny osoby nájemce v důsledku přechodu nájmu při úmrtí

Stáhnout PDF

Žádost o udělení souhlasu s podnájem bytu nebo jeho části

Stáhnout PDF


Žádost o udělení souhlasu s přijetím další osoby do společné domácnosti

Stáhnout PDF

Žádost o udělení souhlasu se stavebními úpravami

Stáhnout PDF

Žádost o výměnu bytu

Stáhnout PDF


Žádost o změnu výše záloh na služby související s bydlením

Stáhnout PDF

Všeobecné podmínky nájmu účinné od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2021

Stáhnout PDF

Tiskopis Žádost o odevzdání bytu pronajímateli po úmrtí nájemce

Stáhnout PDF


Tiskopis Žádost o zprovoznění výtahu v 1.patře

Stáhnout PDF

Tiskopis Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla

Stáhnout PDF