Celé znění Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Stáhnout PDF

Celé znění zásad pro uzavírání nájemních smluv k bytům v domě na ul. Tesařská 321/1

Včetně tiskopisu žádosti
Stáhnout PDF

Zásady pro vznik nájmu bytu v DZU (bezbariérové byty)

Stáhnout PDF

Zásady pro vznik nájmu bytu v DZU – D1

Dodatek č. 1
Stáhnout PDF

Zásady pro nájem bytů v DPS

Stáhnout PDF

Zásady pro nájem bytů v DPS-D1

Dodatek č. 1
Stáhnout PDF

Zásady pro nájem bytů v DPS-D2

Dodatek č. 2
Stáhnout PDF

Zásady pro nájem bytů v DPS-D3

Dodatek č. 3
Stáhnout PDF

Odhlášení osoby ze společné domácnosti

Stáhnout PDF

Přihlášení další osoby do společné domácnosti

Stáhnout PDF

Výpověď nájmu bytu

Stáhnout PDF

Výpověď společného nájmu bytu jedním ze společných nájemců

Stáhnout PDF

Žádost o provedení změny osoby nájemce v důsledku přechodu nájmu při úmrtí

Stáhnout PDF

Žádost o udělení souhlasu s podnájem bytu nebo jeho části

Stáhnout PDF

Žádost o udělení souhlasu s přijetím další osoby do společné domácnosti

Stáhnout PDF

Žádost o udělení souhlasu se stavebními úpravami

Stáhnout PDF

Žádost o výměnu bytu

Stáhnout PDF

Žádost o změnu výše záloh na služby související s bydlením

Stáhnout PDF

Všeobecné podmínky nájmu účinné od 1. 7. 2019

Stáhnout PDF

Tiskopis Žádost o pronájem bytu v majetku města

Stáhnout PDF