Městská realitní agentura, s.r.o. spolupracuje se statutárním městem Havířov v oblasti pronájmů nebytových prostorů ve vlastnictví města. Žadatelé a zájemci o uzavření nájemní smlouvy nebytového prostoru (ať už sloužícího k podnikání, či pro potřeby skladu, či jinému účelu) se mohou obracet jednak na magistrát města Havířova, nebo na pracovníky Městské realitní agentury.

Nabídka volných prostor je zveřejněna na Úřední desce SMH , nicméně v případě zájmu je možné kontaktovat příslušné pracovníky, kteří s hledáním vhodného prostoru ochotně pomohou.

Pro uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru je nezbytné podat písemně žádost o určitý prostor (s uvedením jeho adresy), včetně uvedení osobních a kontaktních údajů žadatele, uvedení výše nájemného a uvedení účelu/záměru užívání prostoru.

Žádost je možné předat či zaslat na:

  • Magistrát města Havířova – ekonomický odbor, kancelář B-503
  • Městská realitní agentura, s.r.o., na adrese U Lesa 865/3a

O žádosti rozhoduje Rada města Havířova. Vlastní příprava nájemní smlouvy, předání prostoru a komunikaci s nájemcem zaštiťuje Městská realitní agentura na základě příkazní smlouvy.

U stávajících nájemních vztahů k nebytovým prostorám provádí komplexní správu Městská realitní agentura, přičemž kontaktními osobami jsou:

Ivana Vartová
Nebytové prostory

Tel.: 596 808 125
E-mail: nbp@mra.cz

Miroslava Kolářová
Nebytové prostory

Tel.: 596 808 146
E-mail: nbp-1@mra.cz