Městská realitní agentura, s.r.o. spolupracuje se statutárním městem Havířov v oblasti pronájmů nebytových prostorů ve vlastnictví města. Žadatelé a zájemci o uzavření nájemní smlouvy nebytového prostoru (ať už sloužícího k podnikání, či pro potřeby skladu, či jinému účelu) se mohou obracet na pracovníky Magistrátu města Havířova nebo na pracovníky Městské realitní agentury.

Nabídka volných prostor je zveřejněna na Úřední desce Magistrátu města Havířova.

V případě zájmu o volné nebytové prostory kontaktujte níže uvedené pracovníky, kteří Vám s hledáním vhodného prostoru ochotně pomohou.

Pro uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru je nutné podat písemně Žádost o nebytový prostor, s uvedením jeho adresy, včetně uvedení osobních a kontaktních údajů žadatele, výše nájemného a účelu nebo záměru užívání tohoto prostoru.

Písemnou žádost předejte osobně nebo zašlete na adresu: Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, Havířov, 736 01.

O žádosti rozhoduje Rada města Havířova. Vlastní příprava nájemní smlouvy, předání prostoru a komunikaci s nájemcem zaštiťuje Městská realitní agentura na základě příkazní smlouvy.

U stávajících nájemních vztahů k nebytovým prostorám provádí komplexní správu Městská realitní agentura, přičemž kontaktními osobami jsou:

Ivana Vartová
Nebytové prostory

Tel.: 596 808 125
E-mail: nbp@mra.cz

Ing. Marcela Fukalová
Nebytové prostory

Tel.: 596 808 146
E-mail: nbp-1@mra.cz