Městská realitní agentura, s.r.o.

Městská realitní agentura, s.r.o. (dále v textu „MRA“) je nástupcem bývalého státního podniku Bytový podnik Havířov a jejím zakladatelem je Město Havířov. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. C 8631. Základní kapitál společnosti činí 7.947.000,-Kč.

Společnost je založena městem Havířov za účelem správy a údržby bytového a nebytového fondu města. V současné době na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí zajišťuje správu a údržbu 7.678 bytů ve vlastnictví města Havířova a dále spravuje 433 bytových jednotek pro společenství vlastníků jednotek v Havířově a okolních městech. Předmětem činnosti pro město Havířov je i zajišťování investičních činností od projektové dokumentace a stavebního povolení až po samotné realizace investičních akcí.

Část oprav a údržby bytového fondu není zajišťována pouze zadáváním zakázek externím firmám, ale MRA rovněž vlastní středisko údržby s dílnami a sklady na ulici Družstevnické v Havířově-Podlesí. MRA zaměstnává veškeré potřebné profese a vlastní dostatečný vozový park.

Ve snaze přiblížit výkon správcovské činnosti co nejblíže ke klientům (podle zkušeností v EU), byly zřízeny v jednotlivých městských částech 3 agenturní pobočky, na něž se nájemci mohou přímo obracet. Péči o bytový fond zajišťují i správci bytového fondu.

Úkolem správců je každodenní starost o cca 150 až 200 bytů – pochůzky, kontroly, drobná údržba, sjednávání a kontrola větších oprav, úklid společných prostor, okolí domů a přístupových chodníků, dohled nad dodržováním domovního řádu, řešení požadavků nájemníků, rady v sociální oblasti, a jiné. Za tímto účelem jsou postupně zřizována stanoviště, ve kterých je možno se správcem řešit všechny záležitosti.