V průběhu trvání nájemního vztahu může dojít k potřebě podmínky určitým způsobem změnit. Městská realitní agentura vychází nájemcům vstříc, pokud jsou pro dané změny řádné důvody. Obecně platí, že je nutné před provedením změny v nájmu, ať už přihlášením dalšího nájemce, jeho odhlášením, přijetím člena rodiny do domácnosti, apod., informovat Městskou realitní agenturu.

Mezi základní požadavky na změnu podmínek nájemního vztahu patří:

  1. Výměna bytů
  2. Přihlášení/odhlášení další osoby do/ze společné domácnosti
  3. Prohlášení společného nájemce o trvalém opuštění společné domácnosti
  4. Zvýšení/snížení zálohy na služby
  5. Vydání souhlasu s podnájmem bytu
  6. Předání bytu po zemřelém
  7. Změna osoby nájemce v důsledku přechodu nájmu při úmrtí

Obecně přitom platí, že je nutné o změnu požádat písemně na příslušném formuláři a to jeho vyplněním a následným doručením či předáním na adresu Městské realitní agentury, případně na adresu jejích jednotlivých agentur.

O žádosti o změnu bude následně rozhodnuto a o výsledku bude žadatel informován.

Jednotlivé formuláře jsou k dispozici zde.