Na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/ 2017, 8/R/2017, uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností Městská realitní agentura, s.r.o., zajišťuje výběr dodavatelů pro veřejné zakázky související zejména s opravami a údržbou spravovaných nemovitostí naše společnost.

V případě zakázek s předpokládanou hodnotou mezi 50.000 – 385.000,- Kč bez DPH je využíván Registr dodavatelů, který slouží jako otevřená databáze ověřených dodavatelů, kteří jsou oslovováni k podání nabídek.

Veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je stanovena mezi 385.000 – 500.000,- Kč bez DPH jsou zveřejňovány na webových stránkách naší společnosti v sekci Aktuálně vypsané VZ.

Překročí-li předpokládaná hodnota VZ částku 500.000,- Kč bez DPH, zadávací dokumentace k VZ se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Dokumenty ke stažení

Registrační řád

Stáhnout PDF

Kódy předmětu podnikání

Stáhnout PDF

Závazné pokyny a požadavky oprav bytů platné od 15.09.2023

Stáhnout PDF

Minimální požadavky na standardy konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů bytu platné od 15.09.2023

Stáhnout PDF

Smluvní podmínky oprav volných bytů účinné od 21.02.2022

Stáhnout PDF