Vyřizování žádostí o byty v Domech s pečovatelskou službou (DPS) a byty v domech zvláštního určení (bezbariérové byty – DZU) přísluší Odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova. MRA vyřizuje žádosti o běžné byty a byty v domě na ulici Tesařská 1 (tj. byty určené nízkopříjmovým skupinám obyvatel).

Posuzování žádostí o byt u MRA

Posouzení, zda Žádost splňuje všechny náležitosti a je způsobilá k dalšímu projednání, nebo bude vyřazena, provede MRA do 3 dnů od jejího obdržení.

Vyhovující žádosti jsou zařazeny do losování, přičemž losování probíhá pro každý byt samostatně. Ke každému bytu se takto vylosují max. 3 žadatelé, včetně zaznamenání pořadí vylosování od 1. do 3. místa. Takto vylosovaní žadatelé jsou v uvedeném pořadí navrženi na uzavření nájemní smlouvy. O tom, s kým bude uzavřena nájemní smlouva, rozhoduje s konečnou platností Rada města Havířova.

Pokud následně např. žadatel první v pořadí byt odmítne, uzavírá se nájemní smlouva s žadatelem, který byl druhý v pořadí, resp. třetí v pořadí. Odmítnutí bytu má však za následek propadnutí jistoty složené s žádostí.