Vyřizování žádostí o byty v Domech s pečovatelskou službou (DPS) a byty v domech zvláštního určení (bezbariérové byty – DZU) přísluší Odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova. MRA vyřizuje žádosti o běžné byty a byty v domě na ulici Tesařská 1 (tj. byty určené nízkopříjmovým skupinám obyvatel).

Posuzování žádostí o byt u MRA

Po uplynutí lhůty pro podání žádosti zasedá komise z řad zaměstnanců MRA. Ta je doplněna také pověřeným zaměstnancem Magistrátu města Havířov. Obálky s žádostmi o byt se otevírají až při samotném zasedání komise, která nejprve posuzuje správnost a úplnost vyplnění žádosti a dále zkoumá splnění podmínek ze strany žadatele. Chybně vyplněná žádost nebude zařazena do losování, stejně jako žádosti žadatele, který nesplnil požadované podmínky.

Vyhovující žádosti jsou zařazeny do losování, přičemž losování probíhá pro každý byt samostatně. Ke každému bytu se takto vylosují max. 3 žadatelé, včetně zaznamenání pořadí vylosování od 1. do 3 místa. Takto vylosovaní žadatelé jsou v uvedeném pořadí navrženi na uzavření nájemní smlouvy. O tom, s kým bude uzavřena nájemní smlouva, rozhoduje s konečnou platností Rada města Havířova.

Pokud následně např. žadatel první v pořadí byt odmítne, uzavírá se nájemní smlouva s žadatelem, který byl druhý v pořadí, resp. třetí v pořadí. Odmítnutí bytu má však za následek propadnutí jistoty složené s žádostí.