Registr dodavatelů je databáze třetích osob, které byly zapsány jako potencionální dodavatelé statutárního města Havířov anebo společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., do Registru dodavatelů. Městská realitní agentura, s.r.o. oslovuje s výzvou k podání nabídek přednostně dodavatele zapsané v Registru dodavatelů. V případě veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou od 50.000,- Kč do 400.000,- Kč bez DPH je zápis v Registru dodavatelů podmínkou pro zaslání výzvy a přijetí učiněné nabídky. Zápis do Registru dodavatelů je bezplatný.

Podmínky pro zařazení firem do registru dodavatelů

Povinné přílohy:

  • Žádost o zápis do Registru dodavatelů (ke stažení zde) – doložit originál
  • Čestné prohlášení č.1 o splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení §74 odst. 1 až 3  zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ke stažení zde) – doložit originál
  • Čestné prohlášení č.2 (ke stažení zde) – doložit originál
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení zde) – doložit originál
  • Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami MRA, s.r.o. (ke stažení zde) – doložit originál
  • Souhlas se Závaznými pokyny  oprav volných bytů (ke stažení zde) – doložit originál
  • Živnostenské oprávnění k provádění činností  – doložit kopii
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán – doložit  kopii ne starší 90 dnů

Nepovinné přílohy:

  • Orientační ceník nabízených činností uchazeče
  • Prezentace a reference uchazeče

Aktuální seznam registrovaných dodavatelů