Celé znění Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Stáhnout PDF

Celé znění zásad pro uzavírání nájemních smluv k bytům v domě na ul. Tesařská 321/1

Včetně tiskopisu žádosti
Stáhnout PDF

Zásady pro vznik nájmu bytu v DZU (bezbariérové byty)

Stáhnout PDF

Zásady pro nájem bytů v DPS

Stáhnout PDF

Zásady pro nájem bytů v DPS-D1

Stáhnout PDF

Zásady pro nájem bytů v DPS-D2

Stáhnout PDF

Odhlášení další osoby ze společné domácnosti

Stáhnout PDF

Přechod nájmu bytu

Stáhnout PDF

Přihlášení další osoby do společné domácnosti

Stáhnout PDF

Souhlas s podnájmem bytu

Stáhnout PDF

Výměna bytu

Stáhnout PDF

Výpověď z nájmu (vrácení bytu)

Stáhnout PDF

Žádost o stavební úpravy

Stáhnout PDF

Žádost o zvýšení záloh na služby

Stáhnout PDF

Tiskopis Žádost o pronájem bytu v majetku města

Stáhnout PDF