V rámci dalšího postupu při obraně společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. před nepravdivými a pomlouvačnými výroky byla prostřednictvím právního zástupce společnosti zaslána  výzva k omluvě také zastupitelce Bc. et. Bc. Darje Škutové.

Právě skutečnost, že s nepravdivými informacemi poškozujícími městem vlastněnou společnost neváhá veřejně operovat zastupitelka, která je povinna vykonávat svou funkci svědomitě a  v zájmu města,  považují jednatelé společnosti za velmi zarážející. Nechť si každý udělá vlastní názor, zda nepravdivé veřejné očerňování městské společnosti je skutečně v zájmu města a jeho občanů, nebo jde toliko o zavrženíhodný nástroj pro získání vlastních politických bodů.

Stejně jako v případě výhrady proti zavádějícím výrokům šéfeditora Deníku pro střední a severní Moravu (čtěte zde) se chceme vyhnout jakémukoli dalšímu zkreslování informací, proto plný text výzvy zaslané dotčené zastupitelce níže přikládáme.

Městská realitní agentura, s.r.o.

PLNÝ TEXT VÝZVY