V návaznosti na zavádějící a nepravdivé informace, které zazněly na jednání Zastupitelstva města Havířova dne 20. 6. 2022 z úst šéfeditora Deníku pro střední a severní Moravu, se jednatelé společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. rozhodli bránit dobré jméno společnosti právní cestou.

Prostřednictvím právního zástupce společnosti již byla vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s. zaslána výhrada k činnosti dotčeného šéfeditora a další kroky jsou v přípravě.

Abychom předešli možné zavádějící interpretaci z řad dotčených osob, přikládáme též plný text zaslané výhrady. Jsme přesvědčeni, že každý rozumný člověk upřednostní fakta před novinářskou senzací.

Městská realitní agentura, s.r.o.

PLNÝ TEXT VÝHRADY