V druhé polovině letních prázdnin bude zahájena další etapa generálních oprav elektroinstalací v bytech MRA s.r.o.. Původní, nevyhovující a často již nebezpečný stav 60let starých hliníkových rozvodů je impulsem k dalším generálním opravám v obsazených bytech, tentokrát v městské části Podlesí. Nájemníci již byly v některých domech informováni vývěskami a již komunikují o podmínkách s příslušnými pracovníky MRA s.r.o..