Městská realitní agentura, s.r.o. zvyšuje komfort a bezpečnost bydlení v městských bytech generálními opravami elektroinstalací, kdy se staré hliníkové rozvody mění za nové měděné. V letošním roce se vysoutěžilo k výměně elektroinstalace 59 obydlených bytů, z nich se již 39 úspěšně podařilo dokončit. Momentálně probíhá výměna elektroinstalace v dalších čtyřech bytech a dalších pět bytů se připravuje do soutěže.