Dne 1.3.2022 byla zahájena stavba „Zřízení parkovacích stání na ul. U Lesa 865/3a.“

Společnost Městská realitní agentura s.r.o., vybuduje na své náklady, 3 nová parkovací místa pro potřeby služebních automobilů společnosti. Tímto dojde k částečnému uvolnění parkovacích kapacit v okolí pro veřejnost. Městská realitní agentura s.r.o., se snaží alespoň tímto malým dílem přispět k řešení problematiky nedostatečného množství parkovacích míst ve městě, vzniklé extrémním nárůstem počtu automobilů.

Ukončení díla je naplánováno ke dni 15.4.2022.