Aktuálně probíhají GO elektroinstalace v bytech. V praxi to znamená likvidaci starých hliníkových rozvodů a pojistkových skříní, poté je provedena výměna elektrických rozvodů v celém bytě vč. zásuvek, vypínačů, bytového rozvaděče a jističů a následně je realizována oprava omítek včetně vymalování. Vedle těchto prací dojde také k navýšení hlavního jističe u elektroměru na 25A. Nakonec je zhotovitelem předána revizní zpráva a projektová dokumentace.