Práce na celkové rekonstrukci obytného domu Slovanská 8-12 pokračují montáží kontaktního zateplovacího systému. Na střeše byla demontována původní skladba střešního pláště, byla dokončena betonáž zesílení spádové vrstvy v obvodové části střechy, kde bude provedeno kotvení nového izolantu a nyní zhotovitel provádí novou skladbu střešního pláště. V interiéru byly dokončeny přeložky ležatých rozvodů ústředního topení a nyní jsou v plném proudu práce na rekonstrukci elektroinstalace, výměně všech dveří v suterénu a opravách omítek. Stavbu, a to práce na fasádě, střeše a balkónech přerušily klimatické podmínky, ale zhotovitel stavby se maximálně snaží o rychlé dokončení stavby. Generální oprava elektroinstalace v 32 bytech se chýlí ke konci, kdy zbývá provést poslední jednotky bytů.