Městská realitní agentura dokončila sanaci zdravotního střediska (ZS) v Dlouhé ulici v Havířově-Podlesí za více než 18,6 miliónů korun

Rozsáhlá rekonstrukce zdravotního střediska v Dlouhé ulici probíhala od března letošního roku. Postupovalo se od nejvyššího podlaží do suterénu, s tím že rekonstrukce jednoho patra trvala zhruba 30 dnů. Budova má nyní moderní vzhled, zlepšily se výrazně tepelné vlastnosti a komfortnější je přístup pro imobilní občany.

„Chod střediska byl omezen jen částečně, podobně jako u sanací bytových domů. V průběhu rekonstrukce byla například omezena možnost parkování.  Stavební činnost probíhající za provozu s sebou přináší vždy podstatné zvýšení prašnosti a hluku. Chtěl bych poděkovat pacientům, lékařům i dalším nájemcům za trpělivost,“ zdůraznil jednatel MRA Róbert Masarovič. 

Sanace je financována z Fondu nájemního bydlení. Výsledkem je především zlepšení tepelně technických vlastností objektů a řešení bezbariérových přístupů vně i zvenčí objektů. Budova se zásadně proměnila i esteticky. Pacienti i zdravotníci se po dlouhých letech dočkali komfortnějšího prostředí, “ uvedl primátor města Havířov Josef Bělica.

Uvnitř u vstupních dveří po levé straně je umístěna velkoplošná tabule, která usnadní orientaci v budově. „Na ní jsou barevně odlišena jednotlivá patra se seznamem lékařů.  Jedinou změnou je nové číslování pater. Nově je tedy označeno přízemí jako 1. NP, kde je výtah,“ vysvětlil jednatel MRA Jiří Lankočí.  Pacienti jsou spokojeni s výsledkem. Oceňují celkovou proměnu zdravotního střediska, líbí se jim vnější design budovy, barevné odlišení pater i nový tichý výtah.

Výčet sanačních prací zahrnoval odstranění statických závad nosných konstrukcí, zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu všech oken za plastová, výměnu střešního pláště včetně řešení vstupu na střechu, opravy hydroizolace, venkovních zídek, zábradlí, schodiště, rampy, podchodu, dlažby, okapových chodníků, výměnu vstupních dveří, výměnu rozvodů elektroinstalace od hlavního rozvaděče v celé budově, výměnu  hromosvodné instalace, výměnu stoupacího potrubí vodoinstalace po zařizovací předměty v celé budově, včetně cirkulace a podružného měření, požární vody a hydrantů, výměnu zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních, výměnu nevyhovujících rozvodů ležaté kanalizace od revizní šachtice, výměnu nevyhovujícího stoupacího potrubí kanalizace v celé budově, výměnu výtahu a další. Nájemci měli možnost dodatečných oprav v pronajatých prostorách zahrnujících výměnu elektroinstalace nebo rozvodů vody.

Zdravotní středisko v Dlouhé ulici je opraveno, nově vybudovaný bezbariérový přístup je umožněn z bočního parkoviště

Pohled od lékárny. Budova se výrazně proměnila vzhledově. Moderní je nejen design, ale i materiály omítek.

Vstup do budovy je chráněn stříškou, nové jsou přístupové chodníky.

Vstup do budovy střediska. Hned za dveřmi je umístěna velká tabule

Navigační tabule obsahuje seznam lékařů podle jednotlivých nadzemních podlaží. Barvy korespondují s výmalbou v patrech.

Naproti vstupních dveří je výtah. Jedná se o 1 NP (bývalé přízemí).

Pohled do jedné z čekáren. Barva je zdech oranžová, jedná se o 2 NP (tak jak je uvedeno na tabuli u vstupu).

O tomto diskutuje “Zdravotní středisko v Dlouhé ulici prošlo nákladnou rekonstrukcí

  1. Zpětný odkaz: magic mushroom spores canada online

  2. Zpětný odkaz: ชาภู่หลาน

  3. Zpětný odkaz: check here

  4. Zpětný odkaz: sci-diyala

  5. Zpětný odkaz: เครื่องสแกนบัตร

  6. Zpětný odkaz: ติดเน็ตบ้าน AIS

Přidávání komentářů uzavřeno.