Rada města Havířov schválila dne 19. srpna pár změn v přidělování bytů. Změny odráží reálné potřeby nájemců.

1/ Neobsazené byty budou zveřejňovány bezodkladně po jejich uvolnění

Cílem je zrychlit proces obsazení bytu tak, aby nedocházelo k administrativním prodlevám mezi dokončením oprav bytu a jeho obsazením novým nájemcem. Zájemci o byt budou mít okamžitou informaci, které byty se již opravují a mohou si o ně zažádat.

2/ Žádosti budou zkontrolovány ihned, do tří dnů bude ověřena bonita žadatele

Žádosti budou nově přijímány vždy jen v pondělí, aby mohly být nejpozději do tří dnů kompletně zkontrolovány. Žadatel se ihned při osobním podání dozví, zda jeho žádost o byt obsahuje předepsané náležitosti a v následujících třech dnech bude ověřena bonita žadatele. Díky tomuto postupu budou mít žadatelé rychlou zpětnou vazbu, zda může být jejich žádost úspěšná, nebo podmínky nesplnili a měli by si požádat např. o menší byt, který by jim s ohledem na výši doložených příjmů mohl být přidělen. Dosud se nevyhovující žádosti vyřazovaly až po zasedání příslušné komise a žadatel byl o nesplnění podmínek informován až po rozhodnutí rady města, čímž byl zbytečně dlouho v nejistotě, zatímco si již mohl hledat jiné bydlení.

3/ Bude posuzován důvod mimořádného zpoždění platby

Podle dosavadních zásad platilo pravidlo, že prodloužení nájemní smlouvy je možné pouze v případě, že u nájemce není a nebyl evidován dluh. Takto přísná formulace mohla vést k tomu, že i nepatrné zaváhání nebo technický problém s platbou mohl mít za následek neprodloužení nájemní smlouvy. Nezaviněné či drobné zaváhání s platbou lze výjimečně tolerovat a nájemní smlouvu přesto prodloužit, byť na kratší období. V případě nájemců pobírajících některé ze sociálních dávek totiž může neexistence nájemní smlouvy vést ke ztrátě nároku na dávku, což může zbytečně vygenerovat reálný dluh, i když by nájemce díky dávkám byl schopen svým závazků dostát. Jedná se tedy o určité přiblížení pravidel realitě skutečného života, které je pronajímatele nezatíží a nájemci může pomoci.

4/ Mimořádné přidělování bytů pouze výjimečně

Nově platí, že je-li u nájemce dána potřeba menšího bytu z důvodu úmrtí člena domácnosti, který přispíval na úhradu nájemného, nebo naopak potřeba většího bytu, je-li stávající byt zcela nevyhovující a v domácnosti dochází k zásadním změnám poměrů (např. přistěhování nemohoucího seniora do domácnosti za účelem denní péče), může si stávající nájemce požádat o mimořádné přidělení bytu. Mimořádné přidělení bytu je (nadále) v závažných a odůvodněných případech možné i u nových žadatelů, lze jej však využít pouze při splnění veškerých podmínek a zcela výjimečně.

5/ S výměnou bytu budou zachovány slevy i doba nájmu na neurčito

Od 1. 7. 2019 platí nové sazby nájemného, kde byla dosavadním nájemcům s nájemními smlouvami na dobu neurčitou poskytnuta sleva platná až do roku 2023. Nyní bylo v rámci doprovodného materiálu k novým zásadám schváleno, že těmto nájemcům, kteří na nové podmínky přistoupili, bude v případě výměny bytu zachována jak sleva, tak sjednaná doba nájmu na neurčito.

 

 

O tomto diskutuje “Změny v přidělování bytů platné od 1. září 2019

 1. Zpětný odkaz: check social signals

 2. Zpětný odkaz: รับทำความสะอาดขัดพื้น

 3. Zpětný odkaz: sig sauer spear

 4. Zpětný odkaz: ที่พักจันทบุรี

 5. Zpětný odkaz: mossberg 590a1

 6. Zpětný odkaz: How to use Kajabi?

 7. Zpětný odkaz: The Cycle Frontier hacks

 8. Zpětný odkaz: Kaws OG Drank

 9. Zpětný odkaz: เกมส์คาสิโน

 10. Zpětný odkaz: Parasolvoet

 11. Zpětný odkaz: unicvv alternative

 12. Zpětný odkaz: สินเชื่อโฉนดที่ดิน เปล่า

 13. Zpětný odkaz: her response

 14. Zpětný odkaz: superkaya88

 15. Zpětný odkaz: Купуйте cialis в Інтернеті

 16. Zpětný odkaz: best of jazz

 17. Zpětný odkaz: บุญมี สล็อต

Přidávání komentářů uzavřeno.