Městská realitní agentura (MRA) spravující bytový fond města Havířov vydala během uplynulého pololetí na sanace a opravy přes 80 milionů korun

V uplynulých šesti měsících letošního roku investovalo město Havířov prostřednictvím MRA do svého bytového fondu přes 80 milionů korun. Jedná se o realizace plánovaných sanací a oprav zahrnujících také předepsané a udržovací práce.

Jednatel MRA Róbert Masarovič osvětlil, kam konkrétně byly jednotlivé položky investovány: „Do rekonstrukcí a oprav střech šlo přes 10,6 milionu, zlepšení komfortu a standardu bydlení v uvolněných bytech stálo dosud 30 milionů, výměna střešních oken a vstupních dveří přišla na 5,7 milionu korun. Největší položku tvoří částka za sanace zdravotních středisek, která činí více než 31, 2 milionu korun. Ve výčtu realizovaných prací jsou mimo jiné také opravy přístupových chodníků za 1,6 milionu korun a náklady na čištění otopné soustavy ve výši 850 tisíc korun.“

Největší částku z vynaložených 80 milionů tvoří přes 31, 2 milionu za sanace dvou zdravotních středisek, už dokončeného střediska na ulici Studentská za více než 12, 5 milionu korun a přes 18,6 milionu za sanaci zdravotního střediska na ulici Dlouhá třída, které je ve fázi dokončení.  „Vše podstatné je už hotovo. U vstupu do objektu probíhají obkladačské práce, pracuje se na finální vrstvě fasády, byly zahájeny práce na instalaci nového okapového chodníku a betonových žlabů kolem celého objektu.   Opravy zahrnují drobnosti, jako například odstranění barevných nedostatků na fasádě nebo úpravy lokálně poškozených vnitřních omítek. Zbývá dokončit například nátěry hydrantů, povrchovou úpravu podlah nebo instalaci hromosvodů,“ přiblížil jednatel MRA Jiří Lankočí. Nad rámec původního rozpočtu se budou opravovat ještě přístupové chodníky. Rada města Havířov schválila včera (15. 7. 2019) částku ve výši 400 tisíc korun, která nebyla součástí původního rozpočtu sanace zdravotního střediska.

Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída č. 67-71 má rozpočet více než 2,5 milionu korun.  Jedná se o panelový objekt bytového domu zastřešený dřevěným krovem s plechovou krytinou. Stávající dosluhující plechová krytina byla vybourána včetně laťování a bylo provedeno očištění a chemické ošetření krovu. Nová plechová krytina je z továrně lakovaného pozinkovaného plechu, součástí prací bylo i odbourání již nepoužívaných komínů. V rámci rekonstrukce střechy byla zateplena podlaha na půdě pomocí foukané izolace. Byl vyměněn bleskosvod a okna sloužící k výstupu na střechu. Dále probíhá oprava střechy za více než 8,1 milionu korun v ulici Dlouhá č. 23-33.

Dosud se vydalo za opravy přístupových chodníků 1,6 milionu korun.   Jedná se o chodníky v ulicích A. S. Puškina 1,2,3,4,5,6, Klidná 18, 20, Klidná 2,4, Beskydská 2,4, Sukova 1, Švabinského 1,3,5, Lipová 3, 5, 7, 14, 16, 18, J. Žižky 3, Na Nábřeží 135, 137, Kapitána Nálepky 1, 3, Lašská 21, 23, 25, Bieblova 7. Bezbariérové vstupy byly udělány pouze u vchodů, kde to bylo technicky možné provést (např. zrušení schodu do vchodu či dorovnání dlažby ke schodu). Nové vstupní dveře za 1,7 milionu korun mají obyvatelé domů v ulicích 1. Máje 14, 16, Majakovského 10, 12, 14, 16, Bieblova 7, Čajkovského 1, 3, 5, 7, 9, Sukova 1, 6, 8, J. Žižky 3, S.K. Neumanna 1, Moravská 35, 37, 41, Gogola 3, 5. Výměna střešních oken v hodnotě 4 miliony korun byla provedena v bytových domech v ulicích E. Urxe 1, 3, 5, U lesa 1 a, Klidná 2, 4 a ve fázi dokončení je J.A. Komenského 15.

Další realizace průběžně pokračují nebo jsou naplánovány na druhou polovinu roku 2019. Mezi největší investice v následujícím pololetí patří sanace tří zbývajících ZS v Bludovicích, Šumbarku a Suché, které budou realizovány ještě letos. Dále sanace čtyř obytných domů, další generální opravy střech, opravy hydroizolací či výměna oken.

Opravy střech v Dlouhé ulici.

Zdravotní středisko v Dlouhé ulici je ve fázi dokončení rozsáhlé sanace.

Dokončují se drobnosti, v termínu se stihnou udělat i úpravy přístupových chodníků.

 

O tomto diskutuje “Přes 80 milionů korun se vynaložilo na sanace a opravy v uplynulém pololetí 2019

  1. Zpětný odkaz: mental health services bergen county nj

  2. Zpětný odkaz: buying psilocybin mushrooms in oregon​

  3. Zpětný odkaz: soothing music

  4. Zpětný odkaz: relaxing music

  5. Zpětný odkaz: go to this web-site

  6. Zpětný odkaz: soothing piano music

  7. Zpětný odkaz: จำนำโรเล็กซ์

  8. Zpětný odkaz: ai ดูดวง

  9. Zpětný odkaz: บทความคาสิโน lsm99

Přidávání komentářů uzavřeno.