Po vystěhování neplatičů čekal na pracovníky MRA šok, zdevastovaný byt byl plný odpadků

Jen pro silný žaludek, i tak se dá popsat stav bytu, který po sobě zanechali neplatiči. Od roku 2007 zde evidovala MRA občasné dluhy na nájemném, od června 2022 nájemkyně přestala platit úplně. V bytě byly hlášeny tři osoby, které žily obklopeny hromadami odpadků, oblečení, tlejících potravin a výkalů. Aktuální dluh na platbách spojených s užíváním bytu činí 70 tisíc korun.

 „Sjednaná doba nájmu uplynula k 31. 1. 2023 a dne 8. 2. 2023 byl podán návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu. Společnost MRA díky nastaveným pravidlům už ale nemusela čekat na dlouhé soudní vystěhování.  Problémová rodina byla vystěhována za dva měsíce, díky notářskému zápisu, který sepisuje MRA s nájemci,“ uvedl jednatel MRA Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M. 

Vyklizení bytu ale nebylo možné provést s ohledem na hygienická rizika. „Dříve než úklidová firma uvede bytovou jednotku do stavu slučitelného s běžnými hygienickými standardy, musí nastoupit deratizační a dezinfekční četa. Teprve potom můžeme zahájit rekonstrukci a provést nutné opravy včetně výměny zařizujících předmětů a sanity. Předpokládaná cena opravy tohoto bytu se bude pohybovat kolem 300 tisíc korun.  Veškeré náklady spojené s vyklizením bytu a náhrada škody způsobené devastací bytu budou po jejich úplném vyčíslení po nájemci soudně vymáhány,“ vyčíslil jednatel společnosti MRA Marek Světnička, DiS.  

Městské realitní agentuře se ročně vrátí asi 400 až 450 uvolněných bytů. V roce 2022 bylo vynaloženo na opravy 442 volných bytů – 117,1 milionů korun, což je průměrně 260 tisíc na jeden byt. Zhruba deset procent je totálně zdevastovaných, kdy se tato částka zvyšuje o několik desítek tisíc korun.

 

 

 

 

 

 

O tomto diskutuje “Zdevastovaný byt plný odpadků otřásl i otrlými pracovníky

  1. Zpětný odkaz: sleep jazz

  2. Zpětný odkaz: bossa nova jazz

  3. Zpětný odkaz: relax music

  4. Zpětný odkaz: best gangster rap

  5. Zpětný odkaz: relaxing music

Přidávání komentářů uzavřeno.