Letní odstávka společnosti Veolia Energie ČR, a.s.

Dovolujeme si vám oznámit, že ve dnech 9. 7. 2023 od 22:00 hodin – 11. 7. 2023 bude uskutečněna celková odstávka dodávek teplé vody. Přerušení dodávek tepelné energie proběhne z důvodu plánovaných oprav a údržby na zařízení pro výrobu a rozvod tepla dodavatele primární tepelné energie společnosti Veolia Energie ČR, a.s. Vzhledem k technologickým aspektům rozvodné sítě bude tedy systém centralizovaného zásobování teplem plně funkční pro většinu odběratelů nejpozději v průběhu dne 11. 7. 2023.