Získat nové platící nájemníky a rozšířit portfolio spravovaných SVJ, to jsou plány pro rok 2023

Společnost Městská realitní agentura bude i nadále rozvíjet základní předmět své činnosti: správu domů, bytů a nebytových prostor včetně zajištění provozu ubytovny na ul. Střední 3 v Havířově-Šumbarku. Vhodnou a cílenou reklamní činností bude usilovat o získávání nových platících nájemníků a nových společenství vlastníků bytových jednotek do své správy.

Městská realitní agentura má ve správě 7 678 bytových jednotek, 342 nebytových prostorů v domech, 9 ateliérů, 68 garáží, 17 samostatných objektů (z toho 5 zdravotních středisek) s počtem 125 nájemců a ubytovnu na ul. Střední 3 (45 pokojů, 135 lůžek). K tomuto výčtu ještě patří například 20 místností pro správce a úklid, 31 antén, či sklady. Kromě správy domovního a bytového fondu vlastníka statutární město Havířov zajišťuje MRA na základě příkazní smlouvy správu, provoz, údržbu a opravy společných částí budovy pro 19 společenství vlastníků bytových jednotek s celkovým počtem 433 jednotek ve městech Havířov, Orlová a v obci Dobrá u Frýdku-Místku. „Ukazuje se, že společenství vlastníků se potýkají s celou řadou problémů. Majitelé bytů v soukromých domech nemají v drtivé většině zkušenosti se správou nemovitostí, neví, jak má SVJ správně fungovat a jak hospodařit. Vzhledem k tomu, že počet společenství jednotek vlastníků v ČR průběžně roste, v loňském roce stoupl jejich počet na téměř 65 tisíc s 1,6 miliony bytů, poptávka po komplexním servisu roste i v našem regionu,“ řekl jednatel Městské realitní agentury Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M.

Plánované investiční akce hrazené z Fondu nájemního bydlení zahrnují dokončení započatých sanací v loňském roce a sanace vybraných bytových domů pro rok 2023. „Na konci roku 2022 byl připravován výběr dodavatele na sanaci obytných domů na ulici Národní třída 31-35, Havířov-Město a Klidná 13, Havířov-Město. Tyto dvě investiční akce mají předpokládaný rozpočet 47, 5 milionů korun včetně DPH. Pro další roky jsou připraveny projektové dokumentace na sanace obytných domů na ulicích Horymírova 1-5, Havířov-Město, K. V. Raise 8-14, Havířov-Město, Dlouhá třída 23-33, Havířov-Město a Dlouhá třída 17, Havířov-Město,“ popsal připravené investice jednatel Městské realitní agentury Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M.

„V tomto roce bude pokračovat program generálních oprav elektroinstalací v bytech se starým hliníkovým vedením. Vloni to bylo 192 bytů s finančním plněním zhruba 15 milionů korun. Letos se předpokládá přibližně stejný objem financí. Tak jako každý rok se budou z účtu hospodářské činnosti opravovat uvolněné byty,“ přiblížil Marek Světnička DiS., jednatel MRA.

Stálým cílem pro rok 2023 je postupné snižování dluhů na nájemném z bytů a zavádění efektivních opatření k zamezení jejich tvorby. Trvalým zájmem společnosti MRA je poskytovat komplexně kvalitní služby při správě a rozvoji bytového a nebytového fondu statutárního města Havířov ke spokojenosti všech klientů, kteří spolupracují či jinak využívají služeb poskytovaných společností.

O tomto diskutuje “MRA by chtěla letos získat nové nájemníky a rozšířit portfolio spravovaných SVJ

  1. Zpětný odkaz: car transporting company

  2. Zpětný odkaz: springfield farms carts

  3. Zpětný odkaz: Papaya punch fryd

  4. Zpětný odkaz: หวยออนไลน์

  5. Zpětný odkaz: seaside café jazz

  6. Zpětný odkaz: soft music

  7. Zpětný odkaz: jazz music

  8. Zpětný odkaz: ayahuasca tea

  9. Zpětný odkaz: คิดเลขเร็ว

Přidávání komentářů uzavřeno.