Začaly sanace zdravotních středisek. Zlepší tepelné vlastnosti objektu a bezbariérový přístup ulehčí pohyb imobilním pacientům

Městská realitní agentura zahájila sanaci dvou zdravotních středisek (ZS) v Havířově-Podlesí na Dlouhé třídě za více než 18,6 miliónů korun a Studentské ulici s rozpočtem přibližně 12,5 miliónů korun. Sanace tří zbývajících ZS v městských částech Bludovice,  Šumbark a Prostřední Suchá jsou nyní ve fázi výběru administrátora veřejné zakázky.

Budovy jsou ve špatném technickém stavu. Havarijní stavy se dosud řešily dílčími opravami, hlavně střech, elektroinstalace, u některých ZS je provedena výměna vodoinstalace nebo došlo k rekonstrukci plynové kotelny. „Sanace budou financovány z fondu nájemního bydlení s předpokladem čerpání 80 miliónů korun. Cílem sanací zdravotních středisek je zlepšení tepelně technických vlastností objektů a řešení bezbariérových přístupů vně i zvenčí objektů. Pacienti i zdravotníci si po dlouhých letech zaslouží zásadní změnu, dočkají se mimo jiné komfortního  prostředí, “ uvedl primátor města Havířov Josef Bělica.

Kontrolní dny budou probíhat pravidelně každý týden. „Z těchto kontrolních dnů budou zhotoveny elektronické zápisy jako nedílná součást stavebního deníku. V případě potřeby bude ke kontrolnímu dni přizván projektant,“ vysvětlil jednatel MRA Róbert Masarovič s tím, že pacienty i nájemníky čeká náročné období. „Každou stavbu doprovází hluk, zvýšená prašnost, omezení pohybu, problém s parkováním. Za diskomfort se všem omlouváme. Zároveň žádáme všechny o maximální vstřícnost a pochopení,“ dodal Róbert Masarovič. „S firmou Beskydská stavební a.s., která získala zakázku na Dlouhé třídě i se společností MH STAVBY s.r.o., která bude zajišťovat sanaci zdravotního střediska na Studentské ulici, už máme zkušenosti.  Předpoklad dokončení prací u ZS na třídě Dlouhá je srpen a ZS na Studentské ulici květen letošního roku,“ upřesnil jednatel MRA Jiří Lankočí.

Informativní schůzky s nájemci obou zdravotních středisek se zástupci MRA a zhotoviteli už proběhly.  Všichni se seznámili s rozsahem prací, jak v pronajatých, tak ve společných a venkovních prostorách.  Pro komunikaci s nájemníky zdravotního střediska na Dlouhé třídě je určen správce domovního fondu MRA David Varmuža. Práce v tomto zdravotním středisku budou probíhat od nejvyššího podlaží do suterénu. Rekonstrukce jednoho podlaží bude trvat přibližně 30 dnů. Rozsáhlé opravy vítá zubařka Markéta Langrová: „V ordinaci začínala kdysi moje matka, já jsem tu také už řadu let, ale dosud se tady nic zásadního neopravovalo. Rozpis prací máme. Pokud by ale došlo k výraznějšímu zpoždění nebo komplikacím, bylo by to nepříjemné. Na rozdíl od praktického lékaře nemohu akutního pacienta ošetřit doma. Ale všichni to chápeme a věříme, že vše poběží v daných termínech,“ uzavřela stomatoložka Markéta Langrová. Nájemci byli seznámeni s možností dodatečných oprav v pronajatých prostorách zahrnujících výměnu elektroinstalace nebo rozvodů vody. Pokud o ně bude zájem, budou provedeny zhotovitelem na základě odsouhlasené cenové nabídky a následně fakturovány.  Chod střediska na Dlouhé třídě by měl být omezen částečně, podobně jako u sanací bytových domů. V průběhu rekonstrukce bude omezena možnost parkování.

Výčet sanačních prací je rozsáhlý. U zdravotního střediska  Dlouhé třídě zahrnuje odstranění případných statických závad nosných konstrukcí, zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu všech oken za plastová, výměnu střešního pláště včetně řešení vstupu na střechu, opravu hydroizolace, venkovních zídek, zábradlí, schodiště, rampy, podchodu, dlažby, okapových chodníků, výměnu vstupních dveří, výměnu rozvodů elektroinstalace od hlavního rozvaděče v celé budově, výměnu  hromosvodné instalace, výměnu stoupacího potrubí vodoinstalace po zařizovací předměty v celé budově, včetně cirkulace a podružného měření, požární vody a hydrantů, výměnu zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních, výměnu nevyhovujících rozvodů ležaté kanalizace od revizní šachtice, výměnu nevyhovujícího stoupacího potrubí kanalizace v celé budově, výměnu výtahu a další.

Při realizaci sanace na Studentské ulici se bude provádět: výměna střešního pláště, zateplení obvodového zdiva, výměna oken (v přízemí s bezpečnostními prvky), výměna dveří za hliníkové dveře, oprava elektroinstalace ve společných prostorech, generální oprava (GO) elektroinstalace v některých nebytových prostorech, oprava omítek ve společných prostorech, GO oprava sociálních zařízení, výměna podlah ve společných prostorech, a instalace plošiny pro imobilní občany.

 

 

O tomto diskutuje “Začaly sanace zdravotních středisek

  1. Zpětný odkaz: 주식

  2. Zpětný odkaz: heavenly music

  3. Zpětný odkaz: deep sleep

  4. Zpětný odkaz: ประตูไม้เทียม

  5. Zpětný odkaz: peaceful music

Přidávání komentářů uzavřeno.