Městská realitní agentura vydala vloni za sanace a větší opravy více než 113 miliónů korun

Městská realitní agentura spravující 7 667 bytů v majetku města Havířov, vydala v loňském roce více než 113 miliónů korun za sanace obytných domů a opravy izolací proti vlhkosti. V rámci soutěží se podařilo snížit předpokládané výdaje u těchto akcí o téměř 10 miliónů korun.

Proměny obytných domů jsou díky kompletní rekonstrukci razantní. Většinou se podařily stavební zásahy provést bez zbytečných průtahů a komplikací. Domy jsou po zateplení a výměně fasády energeticky méně náročné,“ uvedl jednatel MRA Róbert Masarovič.  Firmy podle něj odvedly velmi kvalitní práci: „Až na výjimky jsme neměli zásadní připomínky a pochvalu zaslouží i přístup řemeslníků k nájemníkům.“

Konkrétně se jednalo o sanace domů na ulicích: Na Nábřeží 123-127, Havířov-Město, ulici 17. listopadu 2-6,  8-14, Havířov-Podlesí, Mánesově ulici 12-16, Havířov-Město, ulici Uzavřená, ulici Jílová 6/1582, Havířov-Podlesí a sanaci na ulici J. Hory. Kromě sanací proběhla regenerace obytného domu v ulici Čelakovského 2b, Havířov-Podlesí. „V prodlení je zatím sanace domu na ulici Uzavřená v Havířově – Město, která měla být ukončena v závěru loňského roku, nový termín je předběžně stanoven na konec ledna letošního roku.  Penále z prodlení ve výši 10 tisíc korun denně uplatňujeme za zpoždění u sanace obytného domu na ulici Na Nábřeží 129-133, Havířov-Město,“ upřesnil jednatel Jiří Lankočí. Opravená izolace spodní stavby proti vlhkosti je v ulicích J. Žižky 3, Slovanská 8-12 a A. Staška 1,3,5. Nedokončené jsou prozatím opravy hydroizolací, započaté v loňském roce, u dalších domů na ulici Dukelská 11a-d a Mánesova 44-48.  Z větších oprav je možné zahrnout do výčtu přehledu loňských investic také opravu střechy obytného domu na ulici Nákupní 10 v Havířově-Šumbarku.

Kompletní sanace obytných domů spočívají rámcově v provedení výměny skladeb střešního pláště, vstupních dveří do domu, dveří a vrat do nebytového prostoru, provedení zateplení fasády, rekonstrukce balkónů, generální opravy zahrnují klempířské, zámečnické práce a opravy společných prostor domu. Opravují se také hydroizolace a drenáže spodní stavby, součástí je výměny zpevněných ploch – přístupových chodníků a případně sjezdu u domu. Sanace se mohou lišit v jednotlivostech. Tam, kde nebyla dříve vyměněná okna, jsou původní dřevěná nahrazena plastovými, jako to bylo například na ulici J. Hory. V tomto domě se také řešil výtah, tak aby senioři nemuseli překonat ani jeden schod. Jinde zase řemeslníci vyšli vstříc méně pohyblivým nájemníkům a vstupy do domů jsou po opravě lépe přístupné.

MRA pokračovala vloni v renovacích uvolněných bytů, některé z nich se ještě opravují. Celkově se podařilo uvést do lepšího stavu 409 bytů. Hlásiče požáru byly namontovány bezmála v 1350 bytech. S montáží hlásičů se bude pokračovat kontinuálně i letos, a to v uvolněných bytech v rámci jejich renovace. Z celkového počtu 7 667 bytů je obsazeno 7 484 bytů. „K dnešnímu dni evidujeme  183 neobsazených bytů,  což činí 2,4 procenta z celkového počtu. Městská realitní agentura pronajímá jednak byty v panelových domech, tak i nebytové prostory ke komerčním účelům,“ uzavřel jednatel Róbert Masarovič.