Vyúčtování za rok 2023 budou mít lidé ve svých schránkách do konce dubna. Distribuce začne 22. 4. a budou ji mít na starost správci jednotlivých domů. Prosíme nájemce, aby si dali pozor a pečlivě kontrolovali v těchto dnech obsah schránky. Připravujeme další podrobnosti.