Velké sanace dvou bytových domů za 153 milionů korun, generální opravy 13 střech za 41 milionů, výměna starých elektroinstalací v objemu 12 milionů korun – to jsou nejvýznamnější investiční akce Městské realitní agentury pro rok 2024.

„Pro letošní rok počítáme s příjmem z nájemného ve výši okolo 460 milionů korun. Veškeré prostředky jsou určeny k úhradě nákladů spojených s domovním fondem města, to znamená zejména na opravy bytů, běžné opravy a údržbu domů a samozřejmě také na větší investiční akce,“ přiblížil jednatel MRA Robert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M.

Vzhledem k tomu, že Městská realitní agentura není vlastníkem spravovaných nemovitostí, podléhá schválení v orgánech města také veškeré investiční plánování. „Každoročně tedy připravíme návrh plánu velkých investičních akcí, oprav a běžné údržby pro nadcházející rok, který je po vzájemném projednání se zástupci města schvalován Radou a Zastupitelstvem města Havířova,“ vysvětlil ředitel MRA Mgr. Lukáš Lhotský a dodal, že schválené investiční akce zajišťuje Městská realitní agentura od přípravy projektové dokumentace, přes výběr dodavatele až po samotnou realizaci.

„Každoročně jsou prováděny kompletní sanace bytových domů za řádově desítky miliónů korun, spočívající zejména v zateplení obálky budovy, rekonstrukci střechy a kompletní opravě společných prostor. Letos se chystají velké sanace bytových domů na Horymírově ulici 1–5 za 56 milionů korun a na Dlouhé třídě 17 za 97 milionů korun, oba domy jsou v městské části Havířov-Město. V rozpočtu se počítá s generálními opravami 13 střech ve finančním rozpětí od 1, 5 do 7,5 milionů korun,“ vyjmenoval jednatel MRA Marek Světnička, DiS.

Již několik let provádí MRA také hromadné generální opravy elektroinstalací v bytech, kde je potřeba nahradit původní, dnes již zastaralé hliníkové rozvody za rozvody měděné, a to nejen v uvolněných bytech, ale po dohodě s nájemci také v bytech obsazených. „Pro letošní rok je v rozpočtu nachystáno 12 milionů korun.  V tomto roce musí ještě MRA nachystat sedm projektových dokumentací na sanace bytových domů, které budou realizovány během let 2025 až 2026,“ uzavřel ředitel MRA Mgr. Lukáš Lhotský.

 

FOTO: Sanace obytného domu na Dlouhé třídě bude stát okolo 97 milionů korun

Sanace v Horymírově ulici má rozpočet 56 milionů korun