Společnost Městská realitní agentura s.r.o., ukončila k 30.4.2022 distribuci „Vyúčtování služeb spojených s bydlením za období od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Celkem bylo vhozeno do poštovních schránek případně zasláno poštou přes 9 200 listů vyúčtování.

Nájemci bytových a nebytových prostor mají nyní prostor do 31.5.2022 podat písemné námitky a reklamace k vyúčtování.

Vyúčtování bylo provedeno v souladu s platnou legislativou, tato je konkretizována v záhlaví 1. strany vyúčtování.

Lhůta pro provedení finančního vyrovnání (splatnosti)přeplatků a nedoplatků je sjednána k 31. 8. běžného roku, v němž bylo vyúčtování služeb provedeno. Není-li s ohledem na uplatněné námitky nebo opravu vyúčtování možné dodržet lhůtu dle předchozí věty, nastává splatnost finančníhovyrovnání nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení (opraveného) vyúčtování příjemci služeb. Případný přeplatek z vyúčtování služeb je pronajímatel oprávněn započíst proti jakýmkoli svým peněžitým pohledávkám za nájemcem souvisejícím s užíváním bytu nebo nebytového postoru.

 

 

O tomto diskutuje “Vyúčtování služeb 2021

  1. Zpětný odkaz: Golden Teacher Mushrooms online Australia

  2. Zpětný odkaz: เกมสล็อต

  3. Zpětný odkaz: straight from the source

  4. Zpětný odkaz: Blackjack คืออะไร ?

  5. Zpětný odkaz: Pragmatic Play

  6. Zpětný odkaz: biilad rafidain

  7. Zpětný odkaz: bossa jazz

  8. Zpětný odkaz: relaxing bossa nova jazz instrumental music

  9. Zpětný odkaz: other

  10. Zpětný odkaz: Angthong National Marine Park

Přidávání komentářů uzavřeno.