Komplexní sanace doma na ul. Slovanská 8 -12 je v závěrečné fázi. Aktuálně jsou prováděny dokončovací terénní práce, pokládání dlažby přístupových a okapových chodníků, montáže nových poštovních schránek, čištění společných prostor včetně výtahů. Provádí se nastavení a zaregulování otopného systému vzhledem k významně nižším energetickým nárokům na vytápění domu.

Nakonec dojde k vyčištění zabraného veřejného prostranství, dosypání hlíny v terénních defektech po stavbě a zasetí travního semene.