Společnost Městská realitní agentura s.r.o., v tomto období provádí opravy vstupů do domů.

Při této akci dojde k odstranění původního popraskaného marmolitu a odpadávající dlažby. Na podklad schodišťových stupňů a podesty se vytvoří vrstva z betonu cca 5-10 cm silná. Původní poklad se vyrovná maltou a pro zpevnění povrchu je nanesena penetrace, poté dojde k omítnutí namíchané směsi marmolitu a pojivé pryskyřice a následně je kladena protiskluzová dlažba.