Modernizace výtahů v městských bytech má úspěšný konec, všech 25 kusů výtahů závěrečné etapy je zkolaudováno a slouží ke spokojenosti všech nájemníků

Úspěšnou kolaudací posledních 25 kusů výtahů se podařilo dokončit obrovskou investiční akci výměny celkových 139 výtahů. V rekordním čase byl završen nejvýznamnější počin Města Havířov za posledních 35 let, kdy se podařilo úspěšně naplnit ambiciózní plán jak po stránce finanční, tak logistické.  Finanční nákladnost se vyšplhala na 200 milionů korun. Nové výtahy mají moderní design, jsou tiché a rychlé. Výtahy splňují všechny platné právní předpisy a normy a zároveň v maximální možné míře přispívají k bezbariérovému přístupu k bytovým jednotkám.

To, co se povedlo v Havířově, nemá v rámci republiky ani v evropském měřítku obdoby. „Když se zrodil plán na výměnu všech výtahů v jednom zátahu, spousta oponentů pochybovala, že se to podaří a že takto obrovskou akci nemůžeme zvládnout. Měli jsme to ale precizně připravené a zajištěné. Vše probíhalo plynule, práce na sebe navazovaly, postupovalo se bez prodlení, některé výtahy byly dokonce vyměněny dříve. Rok 2023 se zcela jistě zapíše do dějin města Havířov, vždyť za posledních 35 let se jedná o jeho nejzásadnější počin v oblasti investic do bytového fondu,“ přiblížil jednatel MRA Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M.

Připomeňme, že výměna prvních 5 kusů výtahů započala na konci roku 2020, v roce 2021 se podařilo úspěšně vyměnit 109 kusů výtahů, ke konci roku 2022 se rozjela poslední fáze výměny zbývajících 25 kusů výtahů. „Moderní komponenty a elektronické systémy zajišťují vysokou bezpečnost. Použití nových technologií a vyspělých metod výroby přináší podstatné zvýšení komfortu, snížení hlučnosti, nové výtahy jsou rychlejší a technologicky odpovídají současným normám. Tam, kde to bylo možné, došlo ke zvětšení výtahu, takže se do něj vejde invalidní vozík nebo kočárek,“ uvedl jednatel MRA Marek Světnička, Dis.

Mezi hlavní přednosti nových výtahů se řadí zvýšení nosnosti z 250 na 400 kg a počtu přepravovaných osob. Mají větší výtahové klece a rychlejší pohonné jednotky se sníženou hlučností, které jsou řízené moderním mikroprocesorovým systémem s mnoha bezpečnostními prvky. Také rychlost nových strojů se zvýšila z nynější 0,7 m/s na 1 m/s. Tam, kde to dispoziční řešení umožnilo, jsou instalovány průchozí výtahové klece, které zajišťují pohodlný přístup až k bytovým jednotkám. Výtahové šachtice jsou upraveny tak, aby nebyla možná žádná kolize osob nebo předmětů s pohyblivými částmi výtahu. Pečlivým výběrem dodavatele je zajištěna také prodloužená záruka na celé zařízení, včetně fixních cen na roční záruční servis.    Poslední kolaudace na konci června 2023 proběhly v domech na ul.: Dlouhá třída 91, Školní 32, Školní 39, Dělnická 18 a Náměstí republiky 2.

Ilustrační foto nových výtahů.

 

O tomto diskutuje “Na počátku ambiciózní plán, na konci úspěšné dokončení výměny 139 výtahů

  1. Zpětný odkaz: calm jazz

Přidávání komentářů uzavřeno.