Opravy nájemních městských bytů stály více než 53,6 milionů korun, dokončeny byly regenerace dvou bytových domů a mimo jiné byly opravovány přístupové chodníky k domům. Připraveny jsou sanace dalších bytových domů a proběhl výběr dodavatelů na zpracování projektových dokumentací sanací zdravotních středisek. To je stručný výčet nejvýznamnějších realizací MRA v roce 2017.

Městská realitní agentura s.r.o. (MRA) opravila vloni 460 uvolněných bytů, celkové výdaje přesáhly 53,6 milionů korun. MRA pečuje o bytový fond ve vlastnictví města Havířov průběžně. V posledních letech zvýšila minimální požadavky na standardy konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů bytu i kvality požadované práce. „Lepší komfort a kvalita bydlení určitě příznivě ovlivňuje poptávku po bydlení v Havířově, k 31. 12. 2017 jsme evidovali pouze 1,57 % procent volných bytů. Ke konci roku se oproti původním předpokladům neuvolnilo tolik bytů, takže celkově to bylo nakonec 460 bytů z plánovaných 500, které jsme opravili a připravili pro nové nájemníky,“ uvedl jednatel Róbert Masarovič. Generální oprava bytu, která zahrnuje nové rozvody elektřiny, výměnu kuchyňské linky, sanitárního zařízení, obkladů, podlah a omítek, se pohybuje mezi 100 až 240 tisíci Kč v závislosti od velikosti bytu a dochází k ní vždy po uvolnění bytu nájemníkem.

V průběhu roku 2017 proběhla výběrová řízení na výběr projektantů na generální rekonstrukce čtyř zdravotních středisek, jejichž cílem je zlepšení tepelně technických vlastností objektů a řešení bezbariérových přístupů vně i zvenčí objektů. Nyní jsou ve fázi projektové přípravy. Byly dokončeny sanace dvou bytových domů (Jarošova č. 4A, 4B, 4C Havířov-Šumbark, Jílová č. 6 Havířov-Podlesí) a došlo také na opravy přibližně 2100m2 přístupových chodníků,“ řekl vedoucí investičně-provozního odboru Marek Klimša. Díky dokončení další etapy výměny oken mělo na konci roku 2017 už 99,5 procent městských bytů vyšší standard bydlení. Proběhly mimo jiné soutěže na kompletní regenerace dalších pěti obytných domů, které se začnou realizovat v brzké době a z nichž dvě už začaly:

1/ 17. listopadu č. 2 až č. 6, Havířov – Podlesí/ 29. 1. 2018

2/ 17. listopadu č. 8 až č. 14, Havířov – Podlesí/ 22. 1. 2018

3/  Na Nábřeží č. 129 až č. 133, Havířov – Město/ 7. 2. 2018

4/  17. listopadu č. 15 až č. 19, Havířov – Město/ už zahájena realizace

5/  Na Nábřeží 123-127, Havířov – Město/ už zahájena realizace

Celkem se podařilo opravit 2100m2 přístupových chodníků. „Stávající nevyhovující popraskaný nebo propadlý povrch chodníků byl vyměněn za betonovou zámkovou dlažbu včetně výměny obrubníků. Došlo k odstranění suti a zeminy až do hloubky 40 cm, nová dlažba ve tvaru obdélníků o tloušťce 60 mm je vyspárována, podsypána a zhutněna pískovým zásypem,“ upřesnil Marek Klimša. Jednalo se například o opravy chodníků na ulicích: 1. Máje č. 14, č. 16; Čajkovského č. 1až 9, Dlouhá třída č. 20 a č. 22, , č. 34 až 42, č. 73 až 79, Hakenova č. 1 a 5,  Mozartova č. 7, Hornická č. 65 a č. 67, J. Hory č. 2, 4, 6, Jarošova č. 31,   Mánesova č. 30 a celou řadu dalších.

Novinkou bylo zahájení čištění omítek, dům na Studentské ulici má díky vysokotlakovému proudu vody a šetrné biochemii zlikvidovány organismy, odstraněny zelené povlaky a špínu způsobenou nečistotami v ovzduší. V plánu na rok 2018 jsou další dva domy. MRA na konci roku 2017 také zmapovala na žádost vedení města Havířov, v kolika bytech žije osamocených seniorů starších 65 let. Město chce posílit jejich bezpečnost tím, že jim nechá namontovat hlásiče požáru. Jedná se o 1113 bytů a MRA je připravena začít s jejich instalací v první třetině tohoto roku.

Městská realitní agentura s.r.o. (MRA) spravuje a udržuje bytový a nebytový fond města Havířov už od roku 2007, od roku 2018 pak na základě nové příkazní smlouvy, která reflektuje významné legislativní změny, včetně přijetí nového občanského zákoníku, a poskytuje přehledné a praktické uspořádání vzájemných vztahů. V jednotlivých městských částech Havířova -Šumbark, Havířov -Město a Podlesí jsou kontaktní místa, kam se mohou zájemci o byty nebo stávající nájemci přímo obracet. Péči o bytový fond zajišťují také správci, jejichž úkolem je každodenní starost přibližně až o 300 bytů.  Součástí bytového fondu, o který se stará MRA, je 7 687 bytů v Havířově a 204 bytů v Orlové.

O tomto diskutuje “Shrnutí nejvýznamnějších aktivit roku 2017

  1. Zpětný odkaz: testing automation

  2. Zpětný odkaz: 토렌트 다운

  3. Zpětný odkaz: click here to find out more

  4. Zpětný odkaz: Kardinal Stick

  5. Zpětný odkaz: https://welqum.com/redirect/?url=https://gg4.store/

  6. Zpětný odkaz: cozy coffee shop

  7. Zpětný odkaz: MEGA ชื่อนี้ การันตีว่าแตกบ่อย

  8. Zpětný odkaz: dispenseroo uk

Přidávání komentářů uzavřeno.