TISKOVÁ ZPRÁVA

Rada města schválila 20. prosince uzavření Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí ve vlastnictví města mezi statutárním městem Havířov a společností Městská realitní agentura.

Nová příkazní smlouva nahrazuje dosavadní Mandátní smlouvu o správě domovního a bytového fondu ze dne 3. 9. 2007, včetně všech jejích 22 dodatků, a představuje klíčový dokument, na základě kterého bude od 1. ledna 2018 probíhat spolupráce mezi SMH a MRA.

„Vedení města Havířova sestavilo v červnu 2017 pracovní skupinu, jejíž členové připravili návrh příkazní smlouvy, která svým obsahem navazuje na dosud platnou mandátní smlouvu z roku 2007 a která odpovídá nejen platné legislativě, ale i poznatkům vyplývajícím z praktické realizace původní mandátní smlouvy,“sdělil náměstek havířovské primátorky pro ekonomiku a správu majetku Josef Bělica.

Hlavním důvodem pro přijetí nové příkazní smlouvy byly významné legislativní změny, včetně přijetí nového občanského zákoníku, na které již nebylo možné  dostatečně reagovat pouhým přidáváním dodatků ke stávající mandátní smlouvě. „Tyto legislativní změny jsou také důvodem pro nové označení „Příkazní smlouva“, kdy mandátní smlouvu jako smluvní typ již stávající právní úprava nepoužívá,“ vysvětlil vedoucí právního odboru a vnitřních věcí MRA Lukáš Lhotský. Ačkoli tedy nová příkazní smlouva nijak nenarušuje kontinuitu dosavadních činností, poskytuje přehlednější a praktičtější uspořádání vzájemných vztahů mezi SMH a RMH.

Po podepsání oběma smluvními stranami nabude nová příkazní smlouva účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., nejdříve však dnem 1. 1. 2018.

O tomto diskutuje “Uzavření Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí

  1. Zpětný odkaz: grand royal คาสิโน

  2. Zpětný odkaz: jazz instrumental

  3. Zpětný odkaz: Medicijnen bestellen zonder recept bij Benu apotheek vervanger gevestigd in Utrecht

  4. Zpětný odkaz: url

  5. Zpětný odkaz: ytmp4

  6. Zpětný odkaz: link

  7. Zpětný odkaz: trippy treats mushroom chocolate

Přidávání komentářů uzavřeno.