Společnost Městská realitní agentura s.r.o. Havířov provádí opravy vstupů do domů v městské části Havířov Šumbark.

Zde se jedná konktrétně o vstupy do domů na ul. Jedlová 2 a Jedlová 4. Původní povrch schodiště (dlažba) včetně opadávajícího podkladu byl odstraněn. Zábradlí bylo demontováno, vyrovnáno a opětovně navařeno, zbaveno rzi, obroušeno, natřeno základovou barvou a následně antikorozní syntetickou barvou. Po odstranění veškerého nesoudržného původního povrchu schodiště a podesty se vyplnila odlomená místa a poté se vybetonovaly nové schodišťové stupně, a to modelovací maltou (REPAFIX) na podlahy, která je mrazuvzdorná, dobře přilnavá a vysoce zatížitelná. Boční zídky byly oklepány od opadávající omítky, očištěny od prachu a nečistot a byla na ně natažena nová vrstva štuku.