Městská realitní agentura s.r.o. v rámci oprav svěřených bytových prostor realizovala za období leden až květen 2022 generální opravy u 232 bytů v celkové ceně přesahující 48 000 000,- Kč.

Všechny tyto byty byly nabídnuty v rámci záměru pronájmu bytů veřejnosti. Od začátku ledna bylo svoláno 8 bytových komisí společnosti Městská realitní agentura s.r.o., všechny za účasti pověřeného zástupce Magistrátu města Havířova. Komise za uvedené období přidělila celkem 223 bytů. Z toho 150 bytů v městské části Město, 37 bytů na Šumbarku a 36 bytů na Podlesí.

Společnost Městská realitní agentura s.r.o. nadále pokračuje v trendu zvyšování kvality a rychlosti oprav u uvolněných (vrácených) bytů ve snaze uspokojit zájem veřejnosti o bydlení v městských bytech v Havířově.