Městská realitní agentura v rámci oprav svěřených nebytových prostor realizuje postupnou výměnu výkladců obchodů v centru města.

Při výměně výkladců je provedeno:

  • dodání a montáž hliníkových dveří (tříkomorový profil s přerušeným tepelným mostem z polyamidu, vyztužený skelným vláknem)
  • zasklení, s použitím izolačních dvojskel s nejteplejšími izolačními vlastnostmi
  • montáž kování (madlo dveří, okenní kliky, panty oken a dveří v barvě rámu…)
  • aplikace parotěsné a paropropustné fólie u exteriérových konstrukcí
  • obložení dlažby vč. soklu a natažení hrubozrnné dekorativní omítky (marmolit)

Po výměně dojde nejen ke zlepšení technicko-energetických parametrů nebytových prostor, ale také ke zvýšení estetické úrovně prostranství města.