Společnost Městská realitní agentura s.r.o., v rámci vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2021, zaslala dne 10.6.2022 nájemníkům, kterým vnikly přeplatky, peníze na jejich účet. Přeplatky složenkou, budou odeslány do 20.6.2022. Případný přeplatek z vyúčtování služeb je pronajímatel oprávněn započíst proti jakýmkoli svým peněžitým pohledávkám, souvisejícím s užíváním předmětného bytu.

Nájemníci, kterým vznikl v rámci vyúčtování služeb nedoplatek, mají povinnost tento uhradit nejpozději do 31.8.2022.

Z celkového množství domácností mělo 67 % přeplatek. Průměrná výše přeplatku byla 5 573,- Kč.
Nedoplatek mělo 33 % domácností, průměrná výše nedoplatku byla 2 827,- Kč.

Dodavatelé tepla předpokládají navýšení cen, z důvodu růstu cen paliv a emisních povolenek, náklady na teplo se tedy mohou zvýšit a za vytápění bytu si tak můžou nájemníci připlatit.

O případných nedoplatcích za vytápění rozhoduje také výše zálohových plateb. Jednou z možností, jak se vysokému nedoplatku za vytápění bránit, je navýšení záloh. Je nutné si uvědomit, že v současnosti se platí zálohy na rok 2022 a vyúčtování tedy bude v dubnu příštího roku.

V případě zájmu o navýšení záloh na služby, je nutné navštívit příslušnou agenturu společnosti Městská realitní agentura s.r.o. a na přepážce společnosti požádat o přiměřené navýšení záloh.

U vysokých nedoplatků dojde automaticky k navýšení záloh ze strany pronajímatele. O tomto navýšení bude nájemce včas informován novým evidenčním listem.

 

O tomto diskutuje “Informace k Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2021

 1. Zpětný odkaz: buy Malabar Mushroom Strain marijuana

 2. Zpětný odkaz: healing music

 3. Zpětný odkaz: piano music

 4. Zpětný odkaz: harp background music

 5. Zpětný odkaz: relax music

 6. Zpětný odkaz: healing music

 7. Zpětný odkaz: meditation music

 8. Zpětný odkaz: sleep music

 9. Zpětný odkaz: discover this info here

 10. Zpětný odkaz: jazz music

 11. Zpětný odkaz: peaceful music

 12. Zpětný odkaz: สูตรหาเงินอย่างง่าย ด้วยการเล่นเสือมังกร

 13. Zpětný odkaz: peaceful piano music

 14. Zpětný odkaz: jazz cafe

 15. Zpětný odkaz: relaxing sleep music

 16. Zpětný odkaz: บอลยูโร 2024

 17. Zpětný odkaz: ทีเด็ดฟุตบอล

 18. Zpětný odkaz: coway

Přidávání komentářů uzavřeno.