Nové nájemní smlouvy podepsali téměř všichni, zbývá 82 nájemců

Na základě dubnového rozhodnutí Rady města Havířova finišují práce spojené se zavedením nových nájemních podmínek účinných od 1. 7. 2019. K dnešnímu dni, tj. k 26. 6. 2019 má Městská realitní agentura podepsanou drtivou většinu smluv a evidenčních listů.  Dosud se nevrátily podepsané dokumenty od 82 nájemců.  V tomto počtu jsou zahrnuti také nájemci, kteří byt vrací, jsou ve výpovědi nebo nájemci, kteří jsou v zahraničí apod. Nejde tedy o počet nájemců, kteří nesouhlasí, těch je výrazně méně.