Do suterénu bytového domu v Opletalově ulici zatékalo, v prostorách sklepa jsou vlhké zdi a vyskytuje se i plíseň.  Správně provedená hydroizolace základů tyto nedostatky vyřeší a do budoucna ušetří nájemníkům spoustu  starostí,“ zmínil technik investic a oprav MRA Alexandr Jusku.
Velmi nepříjemné je vlhnutí zdiva od země, kdy voda vzlíná od základů. Příčinou je špatná hydroizolace, její poškození či naprostá absence, anebo vysoká hladina spodní vody. U některých staveb jsou projevy zvýšené vlhkosti ve zdivu patrné na první pohled, u jiných jsou zatím skryté – ovšem i v tomto případě je jen otázkou času, kdy se sami odhalí. V konečném důsledku se začnou po stavebních konstrukcích šířit plísně, které jsou pro lidský organismus škodlivé.