Městská realitní agentura opravila venkovní plochu u střediska Údržby a skladu v Havířově-Podlesí

Městská realitní agentura rekonstruovala vlastní prostory, kde sídlí středisko údržby, na ulici Družstevnická 1127/1 v Havířově-Podlesí už v roce 2018. Při úpravách venkovní plochy došlo jen k dílčím změnám. Během provozu se postupně ukázalo, že bude zapotřebí větší stavební zásah, aby se zabránilo prašnosti a roznášení špíny na přilehlé chodníky. Letos si nájemníci okolních domů oddychli.

Původní zpevněná plocha byla ve špatném stavu. „Musely být vybourány staré betonové plotny a panely, vytěžena zemina a štěrkový násyp až do hloubky 40 cm. Pak bylo založeno hutněné podloží z drceného kameniva. Plocha byla ohraničena obrubníky a rozdělena na dvě části, kdy obě jsou svedeny do středu plochy a tím je zajištěn odtok vody z parkoviště pomocí liniového odvodnění,“ popsal průběh prací jednatel MRA Róbert Masarovič. V budově Údržby a skladu MTZ je napojovací uzel a předávací stanice HTS. „Aby byla zajištěna ochrana tohoto potrubí v místě pojezdu vozidel, byla zde položena železobetonová deska.  Povrch parkoviště je tvořen ze zámkové dlažby tloušťky 80 mm a nově byla nastříkána parkovací místa pro osobní a osobo-nákladní vozidla,“ přiblížil jednatel MRA Jiří Lankočí.  

Proměnu může posoudit například pan Jiří Čadek z Družstevnické ulice: „Když bylo sucho a foukal silný vítr, tak se nepříjemně prášilo a nečistoty se dostávaly do vyšších pater. Naopak při deštích bylo bláto i na chodnících. Jsme moc rádi, že je to spravené a všude je čisto. Byla odvedená moc dobrá práce.“ Připomeňme, že Městská realitní agentura za rozsáhlou rekonstrukci střediska údržby v roce 2018 zaplatila 4 miliony korun z nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Nové prostředí se zázemím pro 43 zaměstnanců odpovídá současným moderním trendům a standardům kvality.

 

FOTO: Venkovní plocha za střediskem údržby byla ve špatném stavu

FOTO: Původní plocha a omezené možnosti parkování

FOTO. Musely být vybourány staré panely a vytěžena zemina až do hloubky 40 cm

 

FOTO: Nová plocha s vyznačenými parkovacími místy