MRA za pokutu udělenou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže neodpovídá

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky s konečnou platností rozhodl nešťastný spor mezi statutárním městem Havířov a Městskou realitní agenturou o náhradu škody ve výši 1,5 milionu korun. S konečnou platností rozhodl, že za udělenou pokutu MRA neodpovídá.

Město požadovalo po městské společnosti náhradu škody za to, že v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku na výměnu oken v obytných domech ve vlastnictví města, které probíhalo na přelomu let 2012 a 2013, byla městu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže udělena pokuta ve výši 1,5 milionu korun. „Jelikož Městská realitní agentura nesouhlasila s tím, že by za udělenou pokutu měla nést odpovědnost právě ona, dohodly se obě strany, že spor bude rozhodnut nezávislým orgánem, a to výše uvedeným rozhodčím soudem. Ten dospěl k jednoznačnému závěru, že za udělenou pokutu MRA neodpovídá. Návrh města, aby pokutu zaplatila MRA, v plném rozsahu zamítl,“ vysvětlil vedoucí právního odboru a vnitřních věcí  MRA Lukáš Lhotský.

Jednatelé společnosti Róbert Masarovič a Jiří Lankočí se shodli, že ačkoli je netěší skutečnost, že město utrpělo ztrátu v podobě zaplacené pokuty, výsledný verdikt velmi vítají. A to nejen jako zadostiučinění ve vztahu k očištění dobrého jména společnosti, ale především proto, že stávající ani budoucí zástupci města a MRA již nebudou ve vzájemných vztazích zatíženi nešťastnou historií, na jejímž utváření se nepodíleli.

O tomto diskutuje “MRA za pokutu udělenou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže neodpovídá

  1. Zpětný odkaz: crumpets disposable vape https://exotichousedispensary.com/product/springfield-farm-carts/

  2. Zpětný odkaz: https://nchc.org/nutrition/weight-management/phenq-reviews/

  3. Zpětný odkaz: relax everyday

  4. Zpětný odkaz: study music

  5. Zpětný odkaz: pink rockstar strain

  6. Zpětný odkaz: site web

  7. Zpětný odkaz: DevOps Services

Přidávání komentářů uzavřeno.