Kontaktní místo pro nájemce městských bytů, které spravuje MRA, už funguje na adrese Družstevnická 1. Agentura Podlesí tady včera zahájila provoz.

Nové administrativní zázemí agentury Podlesí, které se přestěhovalo z ulice Dlouhá třída, už funguje od 20. srpna na nové adrese Družstevnická 1. Hlavní vchod je ze dvora, kde je možné parkovat v jednosměrné ulici. Bezbariérově se k pobočce dostanou klienti, když obejdou budovu z druhé strany z ulice Studentská.

Nejbližší MHD zastávka je Rušná, kde zastavují autobusy 412, 403 a 409.  V nejbližší době bude v blízkosti pobočky nainstalována tabule s navigací. „Už předem jsme informovali klienty o přesunu agentury. Počítáme, že ze zvyku občas lidé půjdou na starou adresu.  Ale postupně si zvyknou,“ míní vedoucí agentury Podlesí Naděžda Kryšková s tím, že občané budou o změně adresy v nejbližší době informováni také prostřednictvím Radničních listů. „Nová pobočka sídlí ve vlastních prostorách Městské realitní agentury hned vedle střediska údržby. Což je výhodné v případě havarijních stavů, které se dají řešit v co nejkratším čase,“ Do proměny objektu agentury a střediska údržby vložila Městská realitní agentura přibližně 4 miliony korun z nerozděleného zisku společnosti z minulých let,“ zdůraznil jednatel Róbert Masarovič.

Prostory pro nové sídlo agentury vznikly v původně nevyužívaných prostorách objektu sousedícího se střediskem údržby. „Díky rekonstrukci, kdy se měnily dispozice uspořádání, jsou kanceláře, kuchyňka, sociální zázemí a místo pro sklad vzdušné, plné světla a prostorné. Výhledově budou upraveny nerovnosti na příjezdové cestě a chodníku, které jsou v majetku města,“ doplnil jednatel Jiří Lankočí.

Mezi prvními přišla na agenturu Olga Kozlová. Je spokojenou nájemkyní bytu MRA, ale občas se chodí dívat na nabídku bytů v nižších patrech. „Bydlím ve 4. patře bez výtahu. Zatím mi slouží zdraví, ale jednou se budu muset přestěhovat do nižšího patra.“   Na pobočce se dají vyplnit a vyřídit veškeré formuláře. Nadále je možné platit nájemné, podepisovat nové nájemní smlouvy, přihlašovat osoby na zálohové platby za služby nebo se odhlásit ze záloh.

Agentura je otevřena v pondělí a ve středu od 7.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, ve čtvrtek pak od 7.00 – 12.00 hodin.

 

První klienti zavítali na agenturu v ranních hodinách.

U vstupu je kontaktní místo s velkým průhledem do kanceláře.

Paní Olga Kozlová se přišla podívat na nabídku bytů.

Vedoucí agentury Naděžda Kryšková probírá možnosti úpravy koupelny.

K agentuře je bezbariérový přístup ze Studentské ulice.

 

O tomto diskutuje “Agentura Podlesí už funguje na novém místě

  1. Zpětný odkaz: 다시보기

  2. Zpětný odkaz: phuket cannabis

  3. Zpětný odkaz: Relx

  4. Zpětný odkaz: sites

Přidávání komentářů uzavřeno.