MRA je stabilní společnost, která plní své závazky v termínech

V průběhu roku 2022 byla finanční situace společnosti stabilizovaná, peněžní prostředky na běžném účtu byly dostačující na úhradu výdajů spojených s činností společnosti. Městská realitní agentura plnila své závazky v termínech, jak vůči státnímu rozpočtu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, tak vůči zaměstnancům a dodavatelům materiálů a služeb.

Rok 2022 byl investičně významný z hlediska poslední etapy výměny výtahů, dokončených sanací obytných domů včetně dalších nemalých částek do zvýšení komfortu a zvelebení bydlení. Ve velkém pokračovaly výměny elektroinstalací v bytech. „Hospodaření společnosti MRA skončilo v roce 2022 v kladných číslech. V roce 2022 nedošlo ke zvýšení ani snížení základního kapitálu. Navzdory negativním očekáváním v souvislosti s navyšováním cen energií, vysokou mírou inflace a dalšími negativními jevy v národní ekonomice nedošlo u nájemného z bytů v průběhu roku 2022 ke zvýšené tvorbě dluhů. Nadále se daří udržovat trend snižování kumulativního dluhu,“ uvedl jednatel Městské realitní agentury Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M.

Údržba domovního fondu vlastníka statutární město Havířov byla prováděna dodavatelskými organizacemi, údržbou společnosti a svépomocí nájemců bytů a představovala finanční objem ve výši 196,1 milionů korun bez DPH.

Přehled v tabulce:

finanční objem celkem bez DPH 196 154 tis. Kč
z toho: – dodavatelské organizace 148 127 tis. Kč
             – údržba společnosti MRA   48 024 tis. Kč
             – svépomoc nájemců bytů            3 tis. Kč

V roce 2022 bylo opraveno 440 bytů v celkové hodnotě 98, 2 miliony korun bez DPH. Obsazenost bytů činila 96,15 % z celkového počtu 7678 bytů. Zbývajících 3,85 % neobsazených bytů tvořily převážně byty v opravách nebo v administrativním procesu obsazení. K 31. 12. 2022 bylo evidováno celkem 79 bytů v městské části Havířov-Šumbark, které jsou trvale neobsazené a nejsou nabízeny, neboť v příslušném domě je dostatek jiných volných bytů. I v roce 2022 pokračovaly generální opravy elektroinstalací v obsazených bytech, jednalo se o 192 bytů v celkové hodnotě více než 15 milionů bez DPH. Tento program bude v roce 2023 pokračovat.

U bytových domů byly dokončeny sanace obytných domů na ulicích Slovanská 8-12 Havířov-Město, Dlouhá třída 73-79 Havířov–Podlesí a Gagarina 22–28 Havířov-Podlesí. Celková investice u těchto sanací v roce 2022 byla ve výši 29,3 milionů korun bez DPH. „Na konci roku 2022 byl připravován výběr dodavatele na sanaci obytných domů na ulici Národní třída 31-35, Havířov-Město a Klidná 13, Havířov-Město. Tyto investiční akce jsou s předpokládanou hodnotou 39,3 milionů Kč bez DPH a budou realizovány z Fondu nájemního bydlení,“ objasnil jednatel Městské realitní agentury Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M. s tím, že jsou připraveny projektové dokumentace na sanace obytných domů na ulicích Horymírova 1-5, Havířov-Město, K. V. Raise 8-14, Havířov-Město, Dlouhá třída 23-33, Havířov-Město a Dlouhá třída 17, Havířov-Město.

V roce 2022 byla završena obrovská investiční akce výměny výtahů. Na konci roku se rozjela poslední fáze výměny zbývajících 25 kusů výtahů za 40,23 milionů bez DPH.  Modernizace 134 výtahů byla realizována v rekordní lhůtě necelých tří let. Celkem to je více než 196 milionů korun. Veškeré finanční prostředky na tuto investiční akci jsou čerpány z účelového úvěru.

Mzdový vývoj společnosti respektoval podmínky vyplývající z uzavřené Kolektivní smlouvy pro rok 2022.  Celkem měla MRA v roce 2022 108 zaměstnanců, z toho 46 THP a 62 dělníků. Kromě navýšení mezd v loňském roce, byly vyplaceny roční odměny za 11. 12. měsíc a čtvrtletní odměny za 4Q 2022.  Výše roční odměny pro zaměstnance v roce 2022 byla nad úrovní předpisu. Mzdový vývoj společnosti respektoval podmínky vyplývající z uzavřené Kolektivní smlouvy pro rok 2022.

Přehled v tabulce:

Průměrná mzda: měrná jednotka rok 2021 rok 2022 procentní rozdíl
průměrná mzda THP 42 150 43 692    3,7
průměrná mzda dělníků 27 804 29 008    4,3
průměrná mzda celkem 33 870 35 293    4,2

 

O tomto diskutuje “V roce 2022 Městská realitní agentura plnila všechny závazky včas, realizovaly se zajímavé investice

 1. Zpětný odkaz: Public Health Degree in Africa

 2. Zpětný odkaz: Web Hosting

 3. Zpětný odkaz: superkaya88

 4. Zpětný odkaz: Dnabet

 5. Zpětný odkaz: jazz

 6. Zpětný odkaz: 웹툰 사이트

 7. Zpětný odkaz: cozy

 8. Zpětný odkaz: penis enlargement

 9. Zpětný odkaz: coffee shop jazz

 10. Zpětný odkaz: click this link now

 11. Zpětný odkaz: bossa nova instrumental

 12. Zpětný odkaz: aksara178 rtp

 13. Zpětný odkaz: situs dultogel

Přidávání komentářů uzavřeno.