V květnu 2021 společnost Městská realitní agentura s.r.o. podepsala smlouvu s dodavatelskou společností o sanaci obytného domu na ulici Dlouhá třída 73–79 v Havířově-Podlesí.

Na konci roku 2021 byla stavba úspěšně předána k užívání. Dům je zateplen, byla provedena   komplexní oprava střechy, elektroinstalace společných prostor a jejích výmalba, výměna vzduchotechniky, zvonků, vstupů včetně zastřešení a zvonkových tabel, dále byly vyměněny všechny klempířské prvky, provedena regulace topné soustavy atd.

Součástí sanace objektu byla i generální oprava elektroinstalace v jednotlivých bytech dle platných předpisů. V současné době se již nájemníci mohou těšit z nerušeného užívání opraveného domu.