Od 1.1.2022 probíhá ve všech bytech ve správě společnosti Městská realitní agentura s.r.o. odečet stavů indikátorů topných nákladů. Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu. Odečet naměřených dat je prováděn správcem domovního fondu s pomocí mobilní přijímací jednotky ve společných prostorách domu, eventuálně před domem.

Používaný rozdělovač topných nákladů E-ITN 30 je elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním.
Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je dvoučidlový – měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje měření spotřební hodnoty otopného tělesa. Oproti jednočidlovému indikátoru výrazně minimalizuje riziko takzvaných letních náměrů.

Každý nájemník si může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období na displeji. Ten je umístěn na horní straně přístroje.

  1. aktuální hodnota v probíhajícím zúčtovacím období
  2. archivní hodnota za minulé zúčtovací období
  3. kontrolní alfanumerický kód
  4. první část sériového čísla indikátoru
  5. druhá část sériového čísla indikátoru