Zanesené a nefunkční drenážní potrubí, poškozené kanalizační potrubí byly příčinou podmáčení budovy

Dům na náměstí Republiky ul. Fibichova a Hlavní třída v Havířově, kde jsou nájemní byty a využívané prostory podnikatelskými subjekty, prochází opravami. V rámci těchto prací je nejzásadnější výměna poškozené hydroizolace a ve vnitřních suterénních prostorách odstranění nesourodých omítek včetně řádného vysušení zdiva a příček.  Výběr nejdůležitějších aktuálních prací: 

1/ Hydroizolace spodní stavby

Výkopy od restaurace do poloviny nebytových prostor banky

Bylo nalezeno původní zanesené a nefunkční drenážní potrubí. Nově omítnuté suterénní zdivo bylo opatřeno systémovou penetrací a silnostěnnou asfaltovou stěrkou ve dvou vrstvách. Vnější a vnitřní rohy byly vyztuženy sklovláknitou síťovinou.

Zhotovitel provedl proražení základového pásu pro instalaci nové kanalizace. V objektu napojil původní kanalizaci na nové kanalizační potrubí. V revizní šachtě nainstalovat čisticí kus se zpětnou klapkou.

2/ Prostor od vstupu do nebytových prostor optiky a kavárny po hlavní vstup do domu na ulici Hlavní třída

Suterénní zdivo bylo omítnuto zhruba do hloubky jednoho metru cementovou maltou. Na vyzrálý povrch byla nanesena asfaltová penetrace a silnostěnná stěrka ve dvou vrstvách. Vnější a vnitřní rohy byly vyztuženy pomocí sklovláknité stěrky.

3/ Sklepní prostory

Ve sklepních prostorech pokračuje zhotovitel na nových sanačních omítkách, které musí být před tím řádně vysušeny. Obvodové vlhké zdivo a některé části příček je proto nutné nejprve zbavit vlhkosti.