VZ/49/MRA/2019

Zpracování projektové dokumentace na GO výtahů vyrobených mezi lety 1982 a 1984 s nosností do 250 kg v Havířově

Druh: Veřejná zakázka na služby

Lhůta pro podání nabídek: 10.6.2019 08:00

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na GO výtahů vyrobených mezi lety 1982 a 1984 s nosností do 250 kg v Havířově pro tyto bytové domy: Slovanská 2, Slovanská 4, Slovanská 6, Slovanská 8, Slovanská 10, Slovanská 12, Slovanská 3, Slovanská 5, Slovanská 7, Kubelíkova 10.Součástí veřejné zakázky bude rovněž stavební povolení. K získání potřebného […] Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Zpracování projektové dokumentace na GO výtahů vyrobených mezi lety 1982 a 1984 s nosností do 250 kg v Havířově

Číslo

VZ/49/MRA/2019

Druh

Veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na GO výtahů vyrobených mezi lety 1982 a 1984 s nosností do 250 kg v Havířově pro tyto bytové domy: Slovanská 2, Slovanská 4, Slovanská 6, Slovanská 8, Slovanská 10, Slovanská 12, Slovanská 3, Slovanská 5, Slovanská 7, Kubelíkova 10.Součástí veřejné zakázky bude rovněž stavební povolení. K získání potřebného […]

Kontakt

Petr Wrubel
Technik investic a oprav
734 785 285
wrubel@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena (váha 80%), termín realizace (váha 20%)

Lhůta pro podání nabídek

10.6.2019 08:00

Přílohy

Výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 1 Smlouvy Požadavky na zpracování PD_revize

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 2 Smlouvy Požadavky na předání PD

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 3 - SP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 4 - ČP

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 5 - EFZ

(MSWord soubor)

Stáhnout

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na GO výtahů vyrobených mezi lety 1982 a 1984 s nosností do 250 kg v Havířově pro tyto bytové domy: Slovanská 2, Slovanská 4, Slovanská 6, Slovanská 8, Slovanská 10, Slovanská 12, Slovanská 3, Slovanská 5, Slovanská 7, Kubelíkova 10.Součástí veřejné zakázky bude rovněž stavební povolení. K získání potřebného stavebního povolení (nepostačuje stavební ohláška) je potřeba mít kladné vyjádření Hasičského záchranného sboru, hygieny a životního prostředí.Projektová dokumentace bude zpracována dle požadavků uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.