Společnost Městská realitní agentura, s.r.o. zajišťuje výběr dodavatelů pro veřejné zakázky související zejména s opravami a údržbou spravovaných nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Havířova. V těchto případech je tedy zadavatelem ve smyslu zákona přímo statutární město Havířov, přestože výběr dodavatele realizuje jménem města naše společnost. V případech, kdy MRA nakupuje dodávky, služby nebo stavební práce pro vlastní potřebu, je veřejným zadavatelem Městská realitní agentura, s.r.o.

V této sekci tedy naleznete vybrané veřejné zakázky malého rozsahu, ať už je zadavatelem statutární město Havířov, či MRA.