Společnost Městská realitní agentura, s.r.o. zajišťuje výběr dodavatelů pro veřejné zakázky související zejména s opravami a údržbou spravovaných nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Havířova. V těchto případech je tedy zadavatelem ve smyslu zákona přímo statutární město Havířov, přestože výběr dodavatele realizuje jménem města naše společnost. V případech, kdy MRA nakupuje dodávky, služby nebo stavební práce pro vlastní potřebu, je veřejným zadavatelem Městská realitní agentura, s.r.o.

V této sekci tedy naleznete vybrané veřejné zakázky malého rozsahu, ať už je zadavatelem statutární město Havířov, či MRA.

EVZ/190/MRA/24 - opakovaná soutěž 1
Oprava volného bytu Jedlová 495/6, č.b. 49. Předpokládaná hodnota zakázky 476.260,-Kč.

Provedení opravy volného bytu na ulici Jedlová 495/6, č.b. 49, vel. 3+1 . Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 16.7.2024 do 08:00 hod.[...]

Více informací Podání nabídky
EVZ/189/MRA/24 - opakovaná soutěž 1
Oprava volného bytu K.V. Raise 1084/4, č.b. 5. Předpokládaná hodnota zakázky 411.622,-Kč.

Provedení opravy volného bytu na ulici K.V. Raise 1084/4, č.b. 5, vel. 2+1 . Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 16.7.2024 do 08:00 hod.[...]

Více informací Podání nabídky
EVZ/182/MRA/24 - opakovaná soutěž 1
Oprava volného bytu Moskevská 1104/1E, č.b. 69. Předpokládaná hodnota zakázky 425.119,-Kč.

Provedení opravy volného bytu na ulici Moskevská 1104/1E, č.b. 69., vel. 3+1 . Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 17.7.2024 do 08:00 hod.[...]

Více informací Podání nabídky
EVZ/194/MRA/24 - opakovaná soutěž 1
Oprava volného bytu Gogolova 926/1, č.b. 5. Předpokládaná hodnota zakázky 484.710,-Kč.

Provedení opravy volného bytu na ulici Gogolova 926/1, č.b. 5., vel. 3+1 . Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 17.7.2024 do 08:00 hod.[...]

Více informací Podání nabídky
EVZ/199/MRA/24 - opakovaná soutěž 1
Oprava volného bytu Jaselská 1192/6, č.b. 4. Předpokládaná hodnota zakázky 455.241,-Kč.

Provedení opravy volného bytu na ulici Jaselská 1192/6, č.b. 4., vel. 3+1 . Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 17.7.2024 do 08:00 hod.[...]

Více informací Podání nabídky
EVZ/200/MRA/24 - opakovaná soutěž 1
Oprava volného bytu Moravská 429/27, č.b. 16. Předpokládaná hodnota zakázky 414.440,-Kč.

Provedení opravy volného bytu na ulici Moravská 429/27, č.b. 16, vel. 3+1 . Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 17.7.2024 do 08:00 hod.[...]

Více informací Podání nabídky
EVZ/204/MRA/24 - opakovaná soutěž 1
Oprava volného bytu Jožky Jabůrkové 977/3, č.b. 7. Předpokládaná hodnota zakázky 476.705,-Kč.

Provedení opravy volného bytu na ulici Jožky Jabůrkové 977/3, č.b. 7, vel. 3+1 . Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 17.7.2024 do 08:00 hod.[...]

Více informací Podání nabídky
EVZ/207/MRA/24 - opakovaná soutěž 1
Oprava volného bytu K.V. Raise 1078/5, č.b. 10 – opakovaná soutěž 1. Předpokládaná hodnota zakázky 403.802,-Kč.

Provedení opravy volného bytu na ulici K.V. Raise 1078/5, č.b. 10, vel. 2+1 . Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 25.7.2024 do 08:00 hod.[...]

Více informací Podání nabídky
EVZ/210/MRA/24 - opakovaná soutěž 1
Oprava volného bytu 1. máje 870/14, č.b. 7 – opakovaná soutěž 1. Předpokládaná hodnota zakázky 414.423,-Kč.

Provedení opravy volného bytu na ulici 1. máje 870/14, č.b. 7, vel. 2+1 . Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 25.7.2024 do 08:00 hod.[...]

Více informací Podání nabídky