VZ/42/MRA/18

Zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance MRA

Druh: Veřejná zakázka na služby

Lhůta pro podání nabídek: 24.5.2018 08:00

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb podle příslušných právních předpisů, zejména podle ust. §§ 41–50 a §§ 53–60 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v.z.p.p., ust. §§ 103 a 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v.z.p.p., ust. § 87 zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon, v.z.p.p., vyhlášky č. 277/2004 Sb., o […] Kategorie:

Informace

Zadavatel

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance MRA

Číslo

VZ/42/MRA/18

Druh

Veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb podle příslušných právních předpisů, zejména podle ust. §§ 41–50 a §§ 53–60 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v.z.p.p., ust. §§ 103 a 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v.z.p.p., ust. § 87 zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon, v.z.p.p., vyhlášky č. 277/2004 Sb., o […]

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

24.5.2018 08:00

Přílohy

Výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

příloha č. 1 - krycí list nabídky

(MSWord soubor)

Stáhnout

příloha č. 1 - krycího listu

(dokument)

Stáhnout

příloha č. 2 - Návrh smlouvy

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 3 - ČP

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 4 - EFZ

(MSWord soubor)

Stáhnout

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb podle příslušných právních předpisů, zejména podle ust. §§ 41–50 a §§ 53–60 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v.z.p.p., ust. §§ 103 a 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v.z.p.p., ust. § 87 zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon, v.z.p.p., vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, v.z.p.p., spočívající v prevenci a ochraně zdraví zaměstnanců při práci, před nemocemi z povolání, jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky MRA Havířov s.r.o.. Odkaz na příspěvek.