VZ/13/MRA/18

Výměna vodovodních přípojek bytových domů na ul.Jedlová 2 – 6

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 28.3.2018 08:00

Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny vodovodních přípojek do domů na ul. Jedlová 2 – 6, v Havířově-Šumbarku. Provedení demontáže a zpětné pokládky zámkové dlažby vč.obrubníků, výkopy vč. příp. pažení, odborné provedení prostupů do kolektoru, šachet a samotných objektů a následnou výměnu vodovodních přípojek napojením na vodovodní řad

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Výměna vodovodních přípojek bytových domů na ul.Jedlová 2 – 6

Číslo

VZ/13/MRA/18

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny vodovodních přípojek do domů na ul. Jedlová 2 – 6, v Havířově-Šumbarku. Provedení demontáže a zpětné pokládky zámkové dlažby vč.obrubníků, výkopy vč. příp. pažení, odborné provedení prostupů do kolektoru, šachet a samotných objektů a následnou výměnu vodovodních přípojek napojením na vodovodní řad

Kontakt

Ladislav Indrák
Technik investic a oprav
596 808 141
investice-1@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

28.3.2018 08:00

Přílohy

Výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 3 - SP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 4 - ČP

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 5 - EFZ

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 6 - Slepý rozpočet

(dokument)

Stáhnout

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.