VZ/101/MRA/18

Úklidové práce ve společných prostorech vybraných budov, rok 2019

Druh: Veřejná zakázka na služby

Lhůta pro podání nabídek: 21.12.2018 08:00

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací, dle specifikace a četnosti uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Úklidové práce ve společných prostorech vybraných budov, rok 2019

Číslo

VZ/101/MRA/18

Druh

Veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací, dle specifikace a četnosti uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

21.12.2018 08:00

Přílohy

Výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

příloha č. 1 - krycí list nabídky

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 2 - smlouva o dílo

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

(dokument)

Stáhnout

Příloha č. 3 - SP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 4 - ČP

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 5 - EFZ

(MSWord soubor)

Stáhnout

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací, dle specifikace a četnosti uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.