VZ/73/MRA/18

Úklidové práce ve společných prostorech domů

Druh: Veřejná zakázka na služby

Lhůta pro podání nabídek: 16.8.2018 08:00

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na provádění úklidových prací. Dodavatel bude provádět úklidové práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 Rámcové smlouvy. Vybraný dodavatel bude při provádění úklidů používat vlastní vodu.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Úklidové práce ve společných prostorech domů

Číslo

VZ/73/MRA/18

Druh

Veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na provádění úklidových prací. Dodavatel bude provádět úklidové práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 Rámcové smlouvy. Vybraný dodavatel bude při provádění úklidů používat vlastní vodu.

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

16.8.2018 08:00

Přílohy

Výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

příloha č. 1 - krycí list nabídky

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 2 - rámcová smlouva

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy

(dokument)

Stáhnout

Příloha č. 3 - SP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 4 - ČP

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 5 - EFZ

(MSWord soubor)

Stáhnout

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na provádění úklidových prací. Dodavatel bude provádět úklidové práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 Rámcové smlouvy. Vybraný dodavatel bude při provádění úklidů používat vlastní vodu.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.